BLOKHUISPOORT.NL
ONLINE
MUSEUM - ERFGOED BLOKHUISPOORT -
 
 
Linkedin TwitterFacebook Museum Blokhuispoort
 
 
-Blokhuis
-Huis van Opsluiting
-Strafgevangenis
-Huis van Bewaring
-Cultureelcentrum

-De Tijdslijn
-De Inmates
-De Bunker
-De Overval
-De Rondleiding
-Verhalen de Cipier
-Historisch Onderzoek

 

WEBSHOP STICHTING BLOKHUISPOORT
 
Een lange nacht  €2,50   Gerrit Fokkema [90]    Ook dit is leven €3,50   Hein Groeneveld  [†] 

Eerbetoon aan zeldzaam gedurfde actie. In cel vijf zaten ruim 65 jaar geleden Gerrit Fokkema, zijn vader en zijn broer Ruurd. De ervaring van een gevangene, bevrijd tijdens "de overval" op 18 december 1944.

Onze dank aan de heer G. Fokkema te Leeuwarden. Toen de oorlog uitbrak voor ons land was het 10 Mei 1940 en ik was bijna 17 jaar. In vier dagen walste het oppermachtige Duitse leger over ons land en ik weet nog dat mijn vader huilde op de dag van overgave.

   

.
Verslag uit de oorlogsjaren en het vast zitten in de Leeuwarder gevangenis. Een verhaal van Hein Groeneveld dat hij heeft geschreven in de
De Bildtse Post.

De krantenknipsels zijn bewaard in een plakboek welke in bezit is van de familie Groeneveld. De familie heeft de stichting Blokhuispoort toestemming gegeven om het verhaal te publiceren. De krantenknipsels zijn de basis van dit verslag.

 
Totaalweigeraar  €4,00   Stephan Kraan [52]   Straffen  €3,00    
 

Op 25 maart 1981 wordt de 20 jarige Stephan Kraan uit het Groningse Stadskanaal vanuit de militaire strafgevangenis Nieuwersluis naar de gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden gebracht. Geboeid komt hij tussen twee marechaussees het Huis van Bewaring op de A-Vleugel binnen.

Dit boekje vertelt over zijn leven als totaalweigeraar in de Leeuwarder gevangenis Blokhuispoort en over hoe het zover gekomen is.

   

Straffen kun je op vele manieren uitvoeren. Dat het middel straf het doel bereikt, is maar de vraag. In dit verslag worden de straffen uit de Middeleeuwen beschreven.

Het waren gruwelijke straffen die vele mensen het leven hebben gekost. De straffen werden meestal uitgevoerd in het bijzijn van de burgers op het marktplein.

Sommige verhalen en afbeeldingen kunnen zeer schokkend overkomen.

 
Blokhuispoort  €14,95   Via Bol.com        


 

De Blokhuispoort is een gebouw vol verhalen. Op de plek waar deze Leeuwarder gevangenis staat, is al 500 jaar een strafinrichting gevestigd. Daarmee is het een van de oudste gevangenissen van Nederland. In 2008 sloot het Ministerie van Justitie definitief de poorten van dit illustere huis van bewaring

   
 
DVD de Overval  €10,00       DVD de Overval €8,99   via Bol.com

 

*Originele gerestaureerde film
  Nederlands gesproken ZW 98 min
*
De kraak en de Film
 Nederlands / Fries   30 min

In de geschiedenis van de gevangenis hebben zich in de loop van tijd meerdere ontsnappingspogingen voorgedaan. Een van de meest spectaculaire ontsnappingen in zijn geschiedenis was de overval door het Nederlandse verzet op 8 december 1944. Deze actie wordt gezien als een van de grootste verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

 

De Overval (1962) geeft een sober, onopgesmukt beeld van deze historische gebeurtenis. De film - een samenwerking tussen Paul Rotha en Kees Brusse, die de dialoogregie en een hoofdrol voor zijn rekening nam - was onmiddellijk een kassucces. Binnen enkele weken kon de miljoenste toeschouwer worden begroet. Ook in het buitenland oogstte De Overval lof. Door de pers werd de film uitgeroepen tot de beste Nederlandse speelfilm van na de oorlog.

             
CD rom Erfgoed  € 5,00   2004 (beperkte oplage)


 

Aan de lezer,
Het project “ ERFGOED DE BLOKHUISPOORT, heb ik als een soort afsluiting van mijn werkperiode in de gevangenis gerealiseerd. Op 1 januari 1985 begon ik als bewaarder in: “De Blokhuispoort”.

Een bijzonder gebouw dat bijzondere mensen herbergt. Als de muren konden praten. Ik heb hier vele mensen mogen ontmoeten uit alle hoeken van de wereld. Bijzondere mensen in een bijzonder gebouw. Ik voelde me veilig in “mijn eigen” gevangenis. Oudere collega’s vertelden bijzondere verhalen. Het gebouw ruikt naar oud en de geschiedenis straalt uit de muren. De deur sluit ook voor mij, ik heb een andere werkplek gekregen. Op een afstand bekijk ik nu de “bajes” .De band met het gebouw en zijn verhalen zullen met mij meegaan, waar ik ook naar toe mag gaan.

Bijna 20 jaar in het zelfde gebouw. Om de geschiedenis te bewaren moet je de verhalen doorvertellen en de oudheden goed bewaren. Over 200 jaar zullen er ook mensen zijn die zich afvragen: “De Blokhuispoort“, wat was dat ook al weer. Ik wil mijn ervaringen met het gebouw delen met anderen die daar belangstelling voor hebben. In de vorm van een website, cd-rom en presentatie wil ik u laten beleven wat ik in die 20 jaar heb mogen ervaren. Ik bezocht het internet, bibliotheken, archieven en kocht boeken.  Oant sjen, Willem Helfrich`8 dec 2004

Inhoud:
De geschiedenis 1500 tot 2005
Een PowerPoint presentatie "De Blokhuispoort"
Een interview "Sluiting Blokhuispoort"
Een quiz : 20 vragen over de geschiedenis van de gebouwen.
Een film uit 1925 over gedetineerden in detentie.
Een fotoboek: verzameling foto’s

Deze cd-Rom is auteursrechtelijk beschermd en elk gebruik anders dan vertoning in de prive-sfeer is niet toegestaan. Kopieren is verboden.

 

 

 

 

 

 

Leven achter tralies George van Dijk groeit op in een weinig kansrijk milieu en hoewel geen kind slecht geboren wordt gaat hij bijna onvermijdelijk voor de bijl. Het wordt een leven dat zich meer in de gevangenis afspeelt dan daarbuiten. We lezen over de hopeloze strijd van een man die boven komt drijven door zijn lichaamskracht, af en toe mee mag doen met de grote jongens.

Als tie maar niet wordt als zijn vader Een levensverhaal uit Oud Beijerland. Een emotioneel maar ook rechtlijnig verhaal. Ontroerend: wat doet zo iets met je naasten, maar ook ontluisterend: Vooral het gedeelte waar nooit opgevoerd bewijsmateriaal wordt beschreven. een WAARGEBEURDE thriller, waar destijds Peter R de Vries al een programma aan wijdde. Dit verhaal is opgetekend door de zoon van moordenaar Lodder.

De blikken dominee. In maart 1894 komt in Harlingen een gewelddadig einde aan het leven van Cato Mirande (23). Ze was al twee jaar lang in het diepste geheim de minnares van Hervormd dominee Johan Barger (40). Ik ben geen Christen meer, ik ben een schurk, ik heb een moord gedaan! bekent de predikant tegenover de politie. Catos dood verbijstert niet alleen Harlingen, maar heel Nederland. De afschuw over dit misdrijf wordt verwoord in Ta-ra-ra-boem-di-ee, de blikken dominee, een van de bekendste straatliederen.
 
De Bende van Oss
 
 
Het historische misdaaddrama De Bende van Oss is gebaseerd op waargebeurde feiten en vertelt het verhaal van Johanna van Heesch (Sylvia Hoeks). De jonge en levenslustige Johanna is via haar man Ties (Matthias Schoenaerts) verzeild geraakt in 'de Ossche bende', die bijna dagelijks samenkomt in haar café.

Onder leiding van de machtige Wim de Kuiper (Marcel Musters) zorgt de bende voor een golf van misdaad en moord die heel Nederland jarenlang in zijn greep houdt. Johanna wil breken met de misdaad die haar omringt, ze krijgt hulp uit onverwachte hoek van corrupte verzekeringsagent Harry (Frank Lammers).

Maar hoe harder ze probeert los te komen van Oss, hoe verder ze wegzakt in oplichting, prostitutie en zelfs moord…

Een mooie verfilming van een waar gebeur d verhaal. Zeker voor Nederlandse begrippen. Uiteraard blijft ook deze film een interpretatie van het werkelijke verhaal. De film is duidelijk en het verhaal is pakkend.


De specialeffects laten soms wat te wensen over. Dit had beter gekund, maar ook hier geldt, voor Nederlandse begrippen valt het best mee.


Over de cast valt niet te klagen. Stuk voor stuk bekende namen in de filmwereld. Dit werpt ook zijn vruchten af op het acteer werk. Hier valt namelijk weinig op aan te merken. Kortom een goed verhaal en goed acteer werk. Een aanrader dus!
 
IJje Wiekstra
 
 
'IJje Wijkstra uit Grootegast schoot vier agenten door de ribbenkast.' In het Groningse Westerkwartier waren op 18 januari 1929 in de strenge vrieskou vier veldwachters bij de woning van IJje Wijkstra aangekomen om de vrouw op te halen die bij hem ingetrokken was, maar haar kinderen onverzorgd had achtergelaten. Wijkstra schoot ze alle vier neer, sneed ze de keel door en stak zijn woning in brand. In deze nationaal zeer geruchtmakende zaak werd Wijkstra in de media als beestmens afgeschilderd. Later figureerde hij juist als tragische held in boeken, romans, theaterstukken en de speelfilm Het Teken van het Beest (Pieter Verhoeff, 1980). Op basis van uitgebreid nieuw onderzoek toont dit boek voor het eerst alle achtergronden van de moordenaar, het drama en de rol van de omgeving daarin. Het beschrijft niet alleen de lotgevallen van de hoofdpersonen in een eigenzinnige omgeving, waarin eigenrichting, wapens, stroperij en bijgeloof nog niet ongewoon waren. Ook worden het drama, het daaropvolgende onderzoek en de strafvervolging nauwgezet onder de loep genomen. Het teken van het beest laat zien dat de omgang met een schokkende gebeurtenis als deze ons meer duidelijk maakt over politie, justitie, media en omstanders dan over de gebeurtenis zelf.

Libbe Henstra (1970) studeerde geschiedenis in Groningen.