BLOKHUISPOORT.NL
ONLINE
MUSEUM - ERFGOED BLOKHUISPOORT -
 
 
Linkedin TwitterFacebook Museum Blokhuispoort
 
 

PRIVACY VERKLARING STICHTING BLOKHUISPOORT

Adres gegevens Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Stichting Blokhuispoort zal geen gegevens van haar bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Cookie wetgeving Ook al is het niet helemaal terecht, het begrip 'cookies' is inmiddels onlosmakelijk met privacykwesties verbonden geraakt. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal landen wetten en regels zijn gaan maken over cookies.   lees meer

Bezoekers van onze website De bezoekers van onze website worden door Google Analytics bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de aangeboden diensten of de meest opgevraagde pagina’s van de website geregistreerd. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden. In onze gastenboeken,blogs en fora worden teksten en afbeeldingen geplaatst door derden, hier is zo veel mogelijk controle op maar Stichting Blokhuispoort is hier niet voor verantwoordelijk. Teksten en of afbeeldingen die niet volgens de fatsoensnormen gelden worden verwijderd.

Content van derden Het embedded van andere content op onze websites kan tot gevolg hebben dat er meer cookies gezet worden. Stichting Blokhuispoort heeft hier op helaas geen invloed. Mocht u daar bezwaar tegen maken dan kunt u in uw browser de cookies uitschakelen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Consumentenbond.

De bronvermelding De bron van de artikelen staan zoveel mogelijk bij de artikelen. Er zijn een aantal bronnen die niet te achterhalen zijn. Er kunnen verhalen op deze website staan die niet geheel volgens de waarheid zijn geschreven. Heeft u correcties op die verhalen dan willen wij dat graag aanpassen. Kopiëren is strafbaar, rechten van afbeeldingen en teksten zijn met toestemming geplaatst. Wilt u materiaal gebruiken, vraag toestemming en plaats de bron van het materiaal dat u wilt gebruiken. Beveiligen is onmogelijk, wilt u materiaal gebruiken vraag om toestemming. De stichting Blokhuispoort is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
De HDR foto's op de homepagina zijn gemaakt door Piekema © Fotografie. 

Disclamer Door het raadplegen van deze website accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer. De ontwikkelaars, beheerders en medewerkers van deze website zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering. De websites blokhuispoort.nl, blokhuispoort.com, stichting-blokhuispoort.nl, blokhuispoort.ning.com zijn een initiatief van de Stichting Blokhuispoort en worden ontwikkeld en beheerd door een team van vrijwilligers. Ondanks dat Stichting Blokhuispoort zich ervoor inspant de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist kan zijn. Stichting Blokhuispoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Stichting Blokhuispoort erkent daarnaast ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de mogelijk gekoppelde websites van derden. De door Stichting Blokhuispoort verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging en naar de beste inzichten van dat moment worden gewijzigd.

Meer informatie over privacy 
www.cbpweb.nl
www.rijksoverheid.nl  Wet bescherming persoonsgegevens
Consumentenbond.

Mocht u vragen hebben over de privacyverklaring van Stichting Blokhuispoort, dan kunt u contact opnemen via  contact