BLOKHUISPOORT.NL
ONLINE
MUSEUM - ERFGOED BLOKHUISPOORT -
 
 
Linkedin TwitterFacebook Museum Blokhuispoort
 
 

BLOKHUIS 1500-1661 
 

Blokhuis. De aanvang van dit gebouw dateert uit 22 februari 1499, door Willebrord van Schaumburg, Stadhouder des Hertogen van Saksen. Het Blokhuis vertoont zich als een verzameling van gebouwen en rondom een gracht is gegraven. 

Ook op het Blokhuis dragen zóó enkele kanonnen een eigen naam: „'t Bloemken Bleau" bloeit er, en het „Bloemken van Groningen" is er verdwaald; „Poppenreuter" zelf is er aanwezig en viert met het uitwerpen van steenen ballen de electie van den Keizer; de „duvel van Harlingen" verder is er een tijdlang te gast om er een verjongings, en versterkingskuur te ondergaan.

Het groote geschut, dat we tot nu toe bezagen, rust op affuiten met zwaar beslagen raderen, met tappen reeds voorzien, waardoor het kan draaien, of het is ingelaten nog in „laden", even uitgeholde balken, geteerd of geverfd, die de beweging van het richten moeten meemaken.

Heel wat toestel is er noodig voor het gebruik: esschenhouten stokken om de stukken te lichten, bokken en touwen om het „uit ende in te laten", schaapsvellen om het van binnen te reinigen, lepels om het van kruit te voorzien, kolven om de kogels aan te stooten, vuurpannen om er de lontstokken in gloeiend te maken, kisten tot berging van een en ander.


Het hoofdstuk over het Blokhuis is onderverdeeld in;

TEKST:
Het Leeuwarder Blokhuis, Galgenvelden, Lijfstraffen, Straffen  Executies, Friezen, Geschiedenis beschrijving Leeuwarden, Protesten, Vermogensmisdrijven, Gedemolieerde Blokhuis, Vijf eeuwen kijken op u neer, Galgenlappers, Geweldsmisdrijven, Straffen Misdaad, Leeuwarden 700.

BEELD: Afbeeldingen van het Blokhuis. diverse pentekeningen gevonden op internet.

VIDEO:YouTube video's over de geschiedenis van Friesland met het Blokhuis. Serie van Fryske Kanon. De Hludana-stien 12 f.K. - 400 n.K., Hegebeintum 600-1000, Skippers en keaplju 450-1200, Redbad en Bonifatius 689-754, De Fryske frijheid 1250-1498,  De Aytta's 1499-1577, Bloeitiid fan de hannel, Grutte Pier 1480-1520, Fryslân as kleasterlân 1100-1580, en vele andere video's.