BLOKHUISPOORT.NL
ONLINE
MUSEUM - ERFGOED BLOKHUISPOORT -
 
 
Linkedin TwitterFacebook Museum Blokhuispoort
 
 

HUIS VAN OPSLUITING EN TUCHTIGING  1580 -1875
 

Het huis van Tuchtiging en Opsluiting. Dit huis is verbonden met het hoofdgebouw van het voormalige blokhuis of kasteel der stad. Het werd in 1661 gebouwd, het brandde op 12 november 1754 bijna geheel af, waarna het veel sterker en veiliger is opgebouwd.
 
Deze gevangenis heeft eene zeer ruime binneplaats, en wordt door het tijdelijk garnizoen bewaakt. Zij heeft thans eene uitmuntende inrigting en bestuur. Ook het fabrijkaat in deze gevangenis, waar 600 700 mannen en jongens zijn opgesloten, is uitmuntend.

De voortreffelijke inrigting en orde en de doelmatigheid der ingevoerde klassificatie (in vier klassen) onder de gevangenen zijn de voorwerpen van den lof der vreemdelingen. De arbeid der volwassenen bestaat in de bewerking van wol, waarvan zij lakens, dekens, kousen, wollen garens, slaapmutsen, halsdoeken, enz. vervaardigen.

De jaarlijksche afleveringen der fabrijk bedragen door elkander 13,000 a 14,000 ell. laken van drievierendeel breedte, 2000 ell. tieretijn, 800 paren kousen, 3000 4000 doeken, en ongeveer 4000 pond garen, 9000 stuks kleeding door de troepen, enz. Het geheele bedrag der, in 1837, door deze fabrijk afgeleverde stoffen, was 98,356 guld., waaraan dus ieder gevangene door 173 guld. per hoofd had toegebragt. De algemeene kosten van onderhoud bedroegen, in 1837, 36,904 guld. Ook de zedelijke verbetering draagt hier goede vruchten.


Het hoofdstuk over het Huis van Opsluiting en Tuchtiging is onderverdeeld in;

BEELD:
 Afbeeldingen van het Huis van Opsluiting en Tuchtiging. diverse pentekeningen en foto's gevonden op internet.

TEKSTEN: Liefde voor vrijheid, Dagboeken van Roelof Storm, Kasteel der stad, De ontvluchtingsgeschiedenis, Strafrecht, Besluiten en voorschriften, Lammert Feijes, Toezicht tonnenstorten, Stand der bevolking, Hendrik Eelzes, Gepakt dankzij koek, Voorschriften 186.