BLOKHUISPOORT.NL
ONLINE
MUSEUM - ERFGOED BLOKHUISPOORT -
 
 
Linkedin TwitterFacebook Museum Blokhuispoort
 
 

BIJZONDERE STRAFGEVANGENIS EN HUIS VAN BEWARING  1875-1970
 

Strafgevangenis en Huis van Bewaring Leeuwarden. Gebouw dat bestemd is voor mannen, veroordeeld tot 5 jaar of langer. Deze gevangenisstraf wordt de eerste 5 jaar in afzondering ondergaan. Na deze 5 jaar in gemeenschap op zalen in het alcovengebouw.
 
volgens artikel 121 van de Gevangenis maatregel, worden de gevangenen in algeheele gemeenschap des nachts in ijzeren alkoven, waarvan de deur en zoldering uit traliewerk bestaan, onderling afgezonderd.

Deze, geheel door traliewerk afgesloten en door plaatijzer onderling afgescheiden boxen zijn 1.98 M lang, 1.17 M breed en 2.08 M. hoog. Naast de ijzeren krib blijft er slechts een kleine ruimte over voor het ontkleeden. De boxen ook wel "alcoof", welke 's nachts afgesloten worden, maken een benauwden en deprimeerenden indruk. Bovendien hebben ze het bezwaar, dat op deze wijze slechts lichamelijke afzondering mogelijk is. De Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden is bestemd voor mannen, veroordeeld tot 5 jaar of langer. Deze gevangenisstraf wordt in afzondering of gemeenschap ondergaan. Met betrekking tot de positie der levenslange gevangenen ten opzichte van de tot tijdelijke gevangenisstraf veroordeelden worde het volgende vermeld:
1e.  Zij vormen een afzonderlijke groep onder de bevolking der Bijzondere Strafgevangenis.
2e. Zij worden niet in aanmerking gebracht voor plaatsing in de gemeenschap voor bepaalde doeleinden.
3e. Zij worden nimmer te zamen gebracht met de tot tijdelijke gevangenisstraf veroordeelden.
4e. Zij mogen geen bezoek ontvangen.
5e. Zij krijgen voor verrichten arbeid 50% minder loon dan de tot tijdelijke gevangenisstraf veroordeelden.


Het hoofdstuk over de Bijzondere Strafgevangenis en Huis van Bewaring Leeuwarden is onderverdeeld in;

BEELD:
 Afbeeldingen van de Bijzondere Strafgevangenis en Huis van Bewaring Leeuwarden. diverse foto's gevonden op internet en verkregen van oud personeel.

TEKST: Archief gevangenis, Bestemming, Gebroeders Hogerhuis, Dienstkleding, Macht van het lijden, Gevangene 1113, Dir.A.B.R.Jansen, Post uit Friesland, Sporttoernooi 1956, Archieven gevangenissen, Inventaris, IJje Wijkstra, Dir, H.S.Born, Ontsnapte boeven, Bestemming, Wolter van der Berg, Langs de Nederlandse strafgestichten, Hogerhuiszaak, Kneppelfreed, Geheim register, Huishoudelijk reglement, De overval 8 december 1944, Plichtsverzuim, Bijzondere strafgevangenis Leeuwarden, Verbouwing, Jaarverslag 1969/1970, 11000 jaar gevangenisstraf, Brief IJje Wijkstra Vrouwen, Johannes Muller

ARTIKEL: Bureau, Tafel, Stoel directiekamer, Wapenschild directiekamer, Kiepelton, Ondersteek, Hulpbewaarders inschrijfboek en vele andere artikelen.

VIDEO:  Fragmenten uit de Overval en Fries verzet tijdens 2e wereldoorlog. De Roomskatholieke Reclasseeringsvereeniging liet in 1925 als eerste een film maken over het leven in gevangenissen.