· 

Dagboeken van Roelof Storm

Dagboeken van Roelof Storm 1774-1814

Met betrekking op het BLOKHUIS. Dagverhaal van de voornaamste gebeurtenissen, in bovengenoemde jaren te Leeuwarden voorgevallen, aangetekend door Roelof Storm...’ Aldus de beschrijving in de ‘inventaris’ van het oud-archief van Wopke Eekhoff.

 

4 aug  1796 

Is de wipgalg bij het blokhuis weggebroken, en op dezelvde dag is ook de galg buiten en al het gerecht weggebroken.

 

17 aug  1796.

Is er een man van dokkum gegeeseldt en een jaar in ’t tugthuis gebannen, om dat hij geropen hadt: orangje boven