· 

Jaaroverzichten 2016

Culturele ANBI status + jaarverslagen

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Blokhuispoort heeft geen winstoogmerk. Zoals de statuten, reglement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, een extra giftenaftrek geldt.

 

Doelstelling, missie, visie en kernwaarden

 

Doelstelling, De doelstelling van de Stichting Blokhuispoort is het bevorderen van het behoud van de geschiedenis over het erfgoed De Blokhuispoort. 

Missie, Stichting Blokhuispoort draagt de geschiedenis uit van "De Blokhuispoort". De gebouwen aan de Keizersgracht en Blokhuisplein te Leeuwarden, ruim 500 jaar geschiedenis in woord en beeld.

Visie, Museum Blokhuispoort tot een begrip maken in de samenleving.

Kernwaarden, Gastvrijheid, Betrokkenheid, Kwaliteit, Ambitie, Maatschappelijk belang, Betrouwbaarheid.

 

Jaaroverzichten 2016

  • Financiële verslagen Stichting Blokhuispoort
  • Jaarverslagen Stichting Blokhuispoort

De verslagen kunt u lezen op de website:

www.blokhuispoort.nl/stichting-blokhuispoort/anbi-status/

Reactie schrijven

Commentaren: 0