· 

Donaties

Donaties Stichting Blokhuispoort

Stichting Blokhuispoort is verrast met twee particulieren donaties, wij kunnen nu een presentatiescherm aanschaffen dank u wel. Stichting Blokhuispoort promoot de geschiedenis van de voormalige gevangenis. Met een Online Museum promoten wij ruim 500 jaar geschiedenis en ondersteunen de bezoekers van onze websites. Met uw donatie kunnen wij onze websites onderhouden, activiteiten en museale aankopen doen die betrekking hebben op de voormalige gevangenis "DeBlokhuisPoort" in Leeuwarden.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Blokhuispoort heeft geen winstoogmerk. Zoals de statuten, reglement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, een extra aftrek geldt.  Stichting Blokhuispoort heeft de status van Culturele ANBI. 

Help je ons ook mee financieel te steunen. Je donatie is volledig aftrekbaar voor de belasting.