· 

Nieuwe aanwinst Prikklok

Prikklok

De prikklok die werd gebruikt tijdens nachtdiensten in de gevangenissen, een mooie aanwinst voor het online museum Blokhuispoort. Deze klok werd tot in de jaren 90 gebruikt voor de nachtrondes te lopen in gevangenissen. Op bepaalde punten in het gebouw hing een kastje aan de muur met daarin een sleutel die je in de klok kon steken en een keer omdraaien. 

tijden nachtdienstrondes

Na de nachtdienst werden de ronde tijden gecontroleerd door een brigadier/ hoofdbewaarder.  Er waren verschillende lijsten met rondetijden.

 

De nachtdienstrondes op de afbeelding zijn afkomstig van een gift van oud collega Gjalt vd Woude