· 

Dienstweigeraar achter Tralies

In sept 2018 het nieuwe V.I.P. arrangement: "Dienstweigeraar achter Tralies". Stephan Kraan zat twaalf maanden in het Huis van Bewaring gevangen als totaal-dienstweigeraar. In 1981 moet Stephan Kraan als totaal-dienst weigeraar 12 maanden de gevangenis in. Stephan vertelt zijn verhaal in de directiekamer van DeBlokhuisPoort.  

Totaalweigeraars weigerden alle aspecten van de dienstplicht, ook de vervangende dienstplicht, en lieten zich niet keuren of in ieder geval niet afkeuren. Hun persoonlijke weigering en daaruit volgende gevangenschap was een daad van verzet.  "Ik zat er een jaar gevangen in cel 30 van de A-vleugel, het Huis van Bewaring. Dat was van maart 1981 tot maart 1982. Op dat moment was ik de enige totaalweigeraar in Leeuwarden".

 

Dienstweigeraar achter Tralies speelt zich af in de oude directiekamer, deze locatie is niet toegankelijk voor een rolstoel. De beleving doe je met maximaal 10 deelnemers. Stephan Kraan vertel het verhaal over zijn motivatie als totaalweigeraar en zijn gevangenschap.