· 

Directeur BSG Leeuwarden

directeur gevangenis leeuwarden

Een nieuw directeurspak aangemeten door Gea van Acta Theater. Directeur A.B.R. Jansen een bijzondere man in een bijzondere strafgevangenis Leeuwarden. Zijn loopbaan, Meidagen van 1940 Strafgevangenis Rotterdam, Verhandelingen 1948 en vele documenten, zijn bewaard gebleven. Stichting Blokhuispoort mag van de familie van A.B.R. Jansen zijn verhalen doorgeven. 

De pop krijgt een nieuw directeurspak aangemeten door Gea van Acta Theater. Het pak wordt in bruikleen gegeven om de directiekamer aan te vullen met een directeur. In deze kamer wordt de geschiedenis vertelt over het gebouw DeBlokhuisPoort. De V.I.P. arrangementen van Stichting Blokhuispoort nemen u mee naar het gevangenisleven in Friesland.