Gerrit Fokkema overleden

Gerrit Fokkema ere lid "Stichting Blokhuispoort"

Wij hebben het trieste bericht gekregen dat Gerrit op woensdagavond 08-05-2019 is overleden. Wij wensen de familie erg veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. Gerrit overleed woensdagavond op 95-jarige leeftijd.  

 

Op 6 juni 1923 wordt Gerrit Fokkema geboren in Leeuwarden. Hij groeit op in een gezin van zeven kinderen. Zijn ouders handelen in groenten en aardappels. Tijdens de oorlog moet Gerrit in Duitsland werken.  

De heer Gerrit Fokkema is een integer en bescheiden mens die met zijn vertellingen, onbedoeld en vooral bij de jeugd, een zeker heldendom oproept. Hij straalt echter uit dat zijn eigen herinneringen ondergeschikt zijn aan de mensen die hem bevrijd hebben, dezen hiervoor wil eren en er tevens zorg voor wil dragen dat wat hem en anderen is overkomen niet nogmaals geschiedt. Om dit alles voor de toekomst te kunnen bewaren zijn zijn herinneringen op alle mogelijke manieren vastgelegd. De nu door hem geopende, zeer fraai en bescheiden ingerichte cel, waarin hij destijds verbleef, mag wel als de kroon op zijn jarenlange vertelarbeid worden gezien. 

 

Wij herdenken Gerrit en zijn verhaal gaat de geschiedenis in.