· 

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Stichting Blokhuispoort

Jaarverslag 2019

De Stichting Blokhuispoort richtte zich hoofdzakelijk op het uitdragen van de geschiedenis van de voormalige gevangenis en huis van bewaring. Uitbreiding van activiteiten vond plaats dankzij het verkregen beheer over een viertal cellen in de H-vleugel en de organisatie van zogenaamde VIP-arrangementen.

 

Publieksactiviteiten vinden plaats bij de cellen in de H-vleugel en in de directiekamer. Vanzelfsprekend continueren we onze website museum-online en hebben deze uitgebreid: www.blokhuispoort.nl. Sociale media worden gebruikt om onze activiteiten bij het publiek onder de aandacht te brengen.