Webinar

Een webinar, wat is het?

Een webinar is een samenvoeging van de woorden ‘Web’ en ‘Seminar’. Een webinar is een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. 

 

Een webinar, wat is het? Een webinar is een samenvoeging van de woorden ‘Web’ en ‘Seminar’. Een webinar is een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet.

 

Deelnemers kunnen het seminar rechtstreeks op hun eigen computer volgen en de spreker zien en horen.

 

 

Testruimte

Museum Blokhuispoort gaat testen of het medium webinar een toegevoegde waarde is. Met dit medium bereiken we misschien een andere doelgroep. Mensen die niet kunnen reizen of liever thuis zitten om de activiteiten van Museum Blokhuispoort te volgen. Op bepaalde tijden gaat de digitale ruimte open en dan zal een spreker een uur de ruimte openhouden voor kennismaking.