Mini Expositie Vervoer en E-Detentie

Vooraankondiging

Mini expositie over Vervoer en Elektronische detentie in het gevangeniswezen in De BlokhuisPoort Leeuwarden, uniek in Nederland en in samenwerking met DV&O.

 

Sinds 1813 is er bewaakt vervoer van gevangenen. De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke organisatie die onder de Dienst Justitiële Inrichtingen valt. Zij verzorgt vanaf 1 februari 1997 het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen.

 

Elektronische detentie wordt in ons land sinds eind 2001 toegepast. Elektronische detentie is het tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf op een plaats buiten de inrichting, meestal thuis. In november 2001 startte een proef waarbij gedetineerden met een enkelband betaald werk buiten de penitentiaire inrichting konden gaan uitvoeren. Ook in het huis van bewaring De Blokhuispoort in Leeuwarden draaide tot februari 2002 dit experiment met de naam Elektronisch Detentiehuis.

 

Details over de openingstijden van de mini expositie volgen nog. 

De opening van de expositie wordt in besloten kring gehouden ivm met de coronamaatregelen. Details volgen.