Prisoner in Friesland

Prisoner in Friesland. In de Middeleeuwen speelden kerk en geld een belangrijke rol in het geven van straffen. De mensen in de Middeleeuwen werden gedreven door angst. In Friesland werden arrestanten opgesloten in kerkers, stinsen, burchten, kastelen en blokhuizen. In kerken had je het hûnegat. Deze cellen werden ook in kloosters gevonden. Wij nemen je mee naar de geschiedenis van het Friese gevangeniswezen. Informatief maar ook educatief, je gelooft je oren niet en kom van de ene verbazing in de andere te vallen.  

 

Prisoner in Friesland speelt zich af in de voormalige directeurskamer van de Bijzondere Strafgevangenis en wij nemen je ook mee naar de mooiste hotspots van de voormalige Bijzondere Strafgevangenis en Huis van Bewaring.