Tijdslijn DeBlokhuisPoort

De nieuwe tijdslijn over het verhaal van DeBlokhuisPoort is aangebracht in cel 003 van het cellenblok van de H-vleugel in DeBlokhuisPoort. Van 1499 tot 2022, een overzicht van het verhaal van De Blokhuispoort leeuwarden.

 

BLOKHUIS LEEUWARDEN (1498-1661)

De bouw van het Blokhuis werd gestart op 22 februari 1499, in opdracht van Willebrord van Schaumburg, Stadhouder des Hertogen van Saksen. 

 

HUIS VAN OPSLUITING EN TUCHTIGING (1661-1874)

Dit huis is verbonden met het hoofdgebouw van het voormalige blokhuis of kasteel der stad. Het werd in 1661 gebouwd, het brandde op 12 november 1754 bijna geheel af, waarna het veel sterker en veiliger is opgebouwd.

 

DE BIJZONDERE STRAFGEVANGENIS (1874-1969)

De Bijzondere Strafgevangenis gebouwd door J.F. Metzelaar en W.C. Metzelaar op het terrein van het Blokhuis in Eclectische stijl. In 1870-1877 bouwde J.F. Metzelaar ter vervanging van de bestaande gebouwen een nieuwe Bijzondere Strafgevangenis voor straffen langer dan vijf jaar tot levenslang.  

 

HET HUIS VAN BEWARING (1891-2008)

Het huis van burgerlijke en militaire verzekering, zoals het vroeger genoemd werd, was sinds 1824 in de kanselarij gevestigd.  

 

CULTUREEL BEDRIJVEN CENTRUM (2008 - HEDEN)

Cultureel Bedrijven Centrum. Het voormalige huis van bewaring "De Blokhuispoort" herbergt tijdelijk 120 creatieve bedrijven.