Reünie Korps Gestichtswacht

reunie gestichtswacht
Reünie Korps Gestichtswacht
De bewaking in Veenhuizen was in handen van de Koninklijke Marechaussee maar die werd op 1 juli 1942 omgedoopt in het korps Gestichtswacht. In juli ’43 werkten er 120 gestichtswachters. De gestichtswachter deed dienst bij de Nederlandse gevangenissen en Rijksasiels voor Psychopaten. Vanaf de dag van de oprichting van het Korps 1 juli 1942 tot en met de dag van de opheffing op 1 februari 1984, zijn er 3086 gestichtswachters en 179 bewakingsemployés werkzaam geweest bij het Korps.
Voor wie
De reünie van het Korps Gestichtswacht is voor oud gestichtswachters die de opleiding hebben genoten tussen 1 juli 1942 en 1 februari 1984.
Locatie reünie
De reünie vindt plaats op 17 november 2023 in het gevangenismuseum te Veenhuizen.
Opgave reünie
Op de website: www.gestichtswacht.nl/reunie staat het programma en het opgaveformulier.