Blokhuis Leeuwarden (1498-1661)

Het blokhuis

De geschiedenis van Het blokhuis van Leeuwarden. De bouw van het Blokhuis werd gestart op 22 februari 1499, in opdracht van Wilwolt von Schaumburg, Stadhouder des Hertogen van Saksen. Het Blokhuis vertoonde zich als een verzameling van gebouwen en rondom een gracht is gegraven. Het Leeuwarder Blokhuis was gelegen op de zuidwesthoek van de stad op een vierkant terrein dat volledig omsloten was door grachten met op ieder hoek een rondeel. De overige gebouwen op het terrein waren tegen de wallen geplaatst en omsloten een plein met in het midden een kerk of kapel die in 1530 werd vernieuwd. Het terrein was in het westen toegankelijk via een grote brug en poort en bezat in het zuidoosten een tweede kleinere toegangsbrug. In de loop van de 16 de eeuw werd door de Spaanse overheersers besloten tot het versterken van het complex. Behalve verbouwingen die plaats vonden aan de bestaande onderdelen werden enkele nieuwe gebouwen opgetrokken op het terrein, waaronder een rondeel (1557) op de noordoosthoek, een logiegebouw voor de maarschalk van het fort (1562 - 1564) en een nieuw gebouw aan de zuidkant van het Blokhuis. 


Leeuwarder Blokhuis 1550

Blokhuis Leeuwarden
Blokhuis Leeuwarden 1550
Blokhuis Leeuwarden 1603
Blokhuis Leeuwarden 1603