Archief Blokhuis Leeuwarden


Archief Blokhuis

Over de periode van het Blokhuis is veel te lezen in de archieven van Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar. Een zoektocht naar de geschiedenis over de tijd van het Blokhuis van Leeuwarden. Het Blokhuis vertoonde zich als een verzameling van gebouwen en rondom een gracht is gegraven.

Tresoar

Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Je vindt hier talloze in Fryslân verschenen kranten en tijdschriften, honderdduizenden boeken waaronder exemplaren uit de bibliotheek van Erasmus, tienduizenden foto’s, films, geluidsopnamen, rechtbankverslagen, notariële akten, de Atlas van Blaeu, handschriften en brieven van bekende Friezen,  bedrijfsarchieven van Douwe Egberts en archieven van de Elfstedenvereniging, cd’s van Friese punk tot klassiek,  het monnikenwerk de  “Attische Nachten” uit 836 na Christus en de meer dan 150 bibliografieën gemaakt door J.J. Kalma ,  de oudste en nieuwste (Friese) literatuur, wetenschappelijke publicaties, digitale bestanden. Website: Tresoar

Historisch Centrum Leeuwarden

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Duizenden strekkende meters aan historische documenten, vanaf de Middeleeuwen tot heden, worden hier bewaard en toegankelijk gemaakt. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden of de vroegere bewoners, kan hiervoor terecht bij het H.C.L

Archiefmateriaal over het Blokhuis 


De verovering van het Blokhuis

In 1580 kreeg Adje zijn eeuwige roem. Onder zijn leiding trok een grote groep Leeuwarder burgers op naar het Blokhuis. Stadhouder van Friesland en Groningen was toen graaf van Rennenberg. Deze bleek onbetrouwbaar en leverde in dat jaar Groningen over aan de Spaanse landvoogd Parma. Iets waarmee Liwwadders in deze tijd waarschijnlijk wat minder problemen zouden hebben. Toen was het echter tegen het zere been van de verenigde gewesten. In het Leeuwarder Blokhuis bevond zich nog een aantal van Van Rennenbergs Spaansgezinde soldaten. Lambertsz wilde dit Blokhuis bestormen, maar hij zag in dat een onbezonnen aanval op een bloedbad zou uitdraaien. Daarom verzon hij een list. Hij liet vrouwen en kinderen van de in het Blokhuis gelegerde soldaten ophalen en zette ze in als levend schild. Volgens het huidige Verdrag van Genève zou dit absoluut niet kunnen. De soldaten gaven zich door deze strategische zet vrij snel over. Deze overwinning plaatste de burgemeester in een klap in de eregalerij van grote Friese verzetshelden.

Bron Finster op Fryslân 


Leeuwarden in de Gouden Eeuw

Leeuwarden in de Gouden Eeuw
Leeuwarden in de Gouden Eeuw