Bibliotheek in "DeBlokhuisPoort"

Foto BOEi (Jan van Dalen)

DBiep

De bibliotheek van Leeuwarden is voornemens te verplaatsen van De Beurs naar "DeBlokhuisPoort". De bibliotheek van Leeuwarden is momenteel gevestigd in De Beurs. Dit grote gebouw uit het eind van de negentiende eeuw staat aan de Wirdumerdijk. Vanuit verschillende overwegingen is de bibliotheek voornemens te verplaatsen naar de Blokhuispoort.
Ontwerp bibliotheek


Ontwerp-omgevingsvergunning

Ontwerp-omgevingsvergunning voor het verplaatsen en realiseren van de centrale bibliotheek in De Blokhuispoort, Blokhuisplein 40 te Leeuwarden.

Van donderdag 21 april 2016 tot en met woensdag 1 juni 2016 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning

ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het verplaatsen en realiseren

van de centrale bibliotheek in De Blokhuispoort, Blokhuisplein 40 te Leeuwarden met bijbehorende

stukken ter inzage.

Plangebied De Blokhuispoort is gelegen in de zuidoosthoek van de binnenstad van Leeuwarden. Het complex ligt tussen het Blokhuisplein, de Keizersgracht en de Ooster- en Zuiderstadsgracht. De Blokhuispoort is gelegen aan het Blokhuisplein 40 te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie B, nummer 3636.


Ontwikkeling Het bouwplan voorziet in het verplaatsen en realiseren van de centrale bibliotheek naar cellenblok B, in de noordwestelijke hoek van De Blokhuispoort. 


Documenten plannen bibliotheek naar "DeBlokhuisPoort"

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING  [pdf]

 

  • Verplaatsing bibliotheek Leeuwarden naar De Blokhuispoort van Rho Adviseurs  B.V

BIJLAGES   [pdf]

 

  • Aanvraaggegevens 
  • Plan Bibliotheek naar Blokhuispoort met bouwtekeningen