Nieuwe eigenaar


Verkocht voor 1 euro

De gemeente Leeuwarden neemt "DeBlokhuisPoort" over van het rijk voor het symbolische bedrag van 1 euro. Het voormalige huis van bewaring wordt daarna doorverkocht aan de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed BOEi. De verbouwing kost zo’n 15 miljoen euro en wordt betaald door de provincie (9 miljoen), rijk (4 miljoen) en gemeente Leeuwarden (2 miljoen). BOEi is een non-profit organisatie, die herbestemming van industrieel erfgoed als doelstelling heeft. BOEi is opgericht op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en heeft verschillende invalshoeken: als investeerder, als ontwikkelaar en als adviseur. Ze heeft meerdere ontwikkelingen van cultureel, industrieel en agrarisch erfgoed op haar naam staan.

BOEi - Erfgoed in Ontwikkeling

BOEi - Erfgoed in Ontwikkeling. BOEi is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met herbestemmen van industrieel erfgoed. Zij doet dit vanuit verschillende invalshoeken: als ontwikkelaar, belegger of adviseur. Of een combinatie hiervan. BOEi is vaak de aanjager van het herbestemmen van industriële monumenten. BOEi voert het beheer en de exploitatie over de panden die zij zelf in eigendom heeft, maar kan die ook doen voor derden. 

25 jaar herbestemmen

Boei