Herbestemming "DeBlokhuisPoort"


De Blokhuispoort is in 2008 leeg komen te staan. Een goede herbestemming vinden is een ontdekkingstocht en duurt wel een paar jaar. Daarom is er tijdelijke ontheffing van het vigerende bestemmingsplan gegeven zodat het gebouw opengesteld kon worden voor het publiek, en het gebouw de kans krijgt om iets aan de stad toe te voegen. Formeel is de voormalige penitentiaire inrichting in gebruik voor culturele activiteiten tot eind 2013. 


Herbestemming "DeBlokhuisPoort"

Start: 2008. Voormalig gevangeniscomplex "DeBlokhuisPoort" in Leeuwarden heeft het in zich om voor de stad opnieuw een identiteitsdrager zijn. Als broedplaats voor creatieve, ambachtelijke en culturele bedrijven is het een trekpleister voor cultureel Leeuwarden. Dit tijdelijke gebruik helpt Rijk en gemeente bij het ontdekken van de mogelijkheden van het gebouw. De uitnodiging aan de voor definitieve herbestemming blijkt lastig. Een gefaseerde aanpak ligt voor de hand. 


Herbestemming "DeBlokhuisPoort"

De Blokhuispoort in Leeuwarden is een bijzonder monument op een locatie waarvan de geschiedenis terug gaat tot in de 15e eeuw. Het was vroeger in gebruik als gevangenis. Voor het complex wordt nu een nieuwe bestemming gezocht. Voordat het pand te koop wordt aangeboden hebben het Rijk en de gemeente Leeuwarden de markt geconsulteerd over de mogelijkheden voor herontwikkeling.