Stichting Blokhuispoort


logo Stichting Blokhuispoort

Stichting Blokhuispoort promoot de geschiedenis van het Leeuwarder Blokhuis, het Huis van Opsluiting en Tuchtiging, de Bijzondere Strafgevangenis, het Huis van Bewaring en het Cultureel bedrijvencentrum "DeBlokhuisPoort", de gebouwen aan de Keizersgracht en het Blokhuisplein  Leeuwarden.  Ruim 500 jaar geschiedenis over een bijzondere plek in de binnenstad van Leeuwarden, van Blokhuis tot Blokhuispoort.


Erfgoed De Blokhuispoort cd-rom

In 2003 is een start gemaakt om de geschiedenis van de Leeuwarder gevangenis toegankelijk te maken voor het grote publiek. De initiatiefnemer Willem Helfrich was werkzaam in "DeBlokhuisPoort" en hij ontwikkelde een cd-rom over het leven in de Leeuwarder gevangenis van 1500 tot 2005. De website blokhuispoort.nl is ook ontwikkeld in 2003, waar de eerste verhalen en foto's werden geplaatst van de gevangenis en het personeel. In augustus 2009 stapten Sylvia Beers en Willem Helfrich naar de notaris om Stichting Blokhuispoort vast te laten leggen. Met eigen middelen en een grote dosis creativiteit opende Stichting Blokhuispoort met vrijwilligers op 6 februari 2010 een expositie dat al snel de vorm aannam van een museum. Het museum was gratis toegankelijk en trok vele bezoekers uit heel Nederland en buitenland. Maar op maandag 2 juli 2012 10.00 uur werd het museum ontruimd en is het museum overgegaan in een digitaal museum. 

Directiekamer Huis van Bewaring

Op 1 februari 2018 is de sleuteloverdracht geweest van de voormalige directiekamer binnen DeBlokhuisPoort. De directiekamer is weer in de originele staat teruggebracht en deze kamer is het nieuwe kantoor van Stichting Blokhuispoort.  

Hoe we in Nederland met roerend cultureel erfgoed omgaan, is vastgelegd in de Erfgoedwet. Deze brochure belicht het beschermen, overdragen, uitvoeren, beheren en financieren van collecties. De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Hiermee heeft de erfgoedwet implicaties voor de regelgeving op het gebied van (kunst)collecties, archeologie en monumentenzorg.  Lees hier meer over in de brochure Erfgoedwet 2016. Download Erfgoedwet


Museumfederatie Fryslân

Stichting Blokhuispoort is aangesloten bij de Museumfederatie Fryslan en hebben de status "aspirant" en wij willen de status geregistreerd museum bereiken .


Platform Online Musea

Platform Online Musea

Stichting Blokhuispoort is aangesloten bij het Platform Online Musea. De leden beheren een belangrijk deel van het Nederlands cultuurbezit. Platform Online Museum staat ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling en de museale verzamelingen zijn vrij toegankelijk voor alle groepen.


Koninklijke Bibliotheek

Koninklijke Bibliotheek

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek willen wij ook uw Website archiveren en voor de lange termijn bewaren.


Stichting-info.nl

Stichting Blokhuispoort is ook te vinden op www.stichting-info.nl

Missie en Beleid Stichting Blokhuispoort

Missie, visie, jaaroverzichten en beleidsplannen.

De geschiedenis van de gebouwen op het terrein tussen Keizersgracht en Blokhuisplein te Leeuwarden. Ruim 500 jaar geschiedenis over deze unieke en bijzondere historische plek in de binnenstad van Leeuwarden. Museum Blokhuispoort is een onderdeel van Stichting Blokhuispoort en draait geheel op vrijwilligers.

 

Missie, Stichting Blokhuispoort draagt de geschiedenis uit van "De Blokhuispoort". De gebouwen aan de Keizersgracht en Blokhuisplein te Leeuwarden, ruim 500 jaar geschiedenis in woord en beeld.

Visie, Museum Blokhuispoort tot een begrip maken in de samenleving.

Kernwaarden, Gastvrijheid, Betrokkenheid, Kwaliteit, Ambitie, Betrouwbaarheid, Creatief. 


ANBI-Status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Blokhuispoort heeft geen winstoogmerk. Zoals de statuten, reglement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft.

 

 Financiële status en jaaroverzichten


Contactgegevens Stichting Blokhuispoort

Bezoekadres: (op afspraak)

Blokhuispoort, Blokhuisplein 40

Directiekamer G1.06 1e etage 3e poort

8911 LJ Leeuwarden

 

Postadres Stichting Blokhuispoort

Stichting Blokhuispoort  

Dotingastate 52 

8926 MR Leeuwarden

 

Bankrekeningnummer,
Bank IBAN: NL78RABO0151896577 

BIC: RABONL2U  

T.n.v. Stichting Blokhuispoort  

KvK nummer:  01160755 Leeuwarden 

Secretariaat is telefonisch bereikbaar van:

19:00 uur tot 20:00 uur via: 0629975022

 

Bestuur Stichting Blokhuispoort

Voorzitter, Willem Helfrich 0646432900

Secretaris, Sylvia Beers 0629975022 

Penningmeester, Gerard Brattinga

 

Vrijwilligers Stichting Blokhuispoort

Contacten,  Vrijwilligers