Gevangenisgeld Leeuwarden


Betaalpenningen die speciaal gemaakt werden voor gebruik binnen gestichten, werkhuizen en gevangenissen worden gevangenisgeld genoemd. Gevangenisgeld was in Nederland in gebruik in de 19e eeuw.


Krachtens een Koninklijk Besluit van 11 februari 1823, moest de prijs van al hetgeen in de kantines van gevangenissen zou worden verkocht in fictieve munt worden betaald. Daarom werden er vanaf 1824 huismunten ingevoerd.


In een Koninklijk Besluit van 23 mei 1861 werd het gebruik van de munten in gevangenissen per 1 juli 1861 weer verboden. bron Wikepedia

Gevangenisgeld op catawiki


De letters die mogelijk zijn, zijn: 

  • G = Strafgevangenis Gouda; 
  • H = Strafgevangenis Hoorn; ook wel met tekst hoorn;
  • Cursieve L = Huis van reclusie en tuchtiging te Leeuwarden; 
  • L = Huis van militaire detentie te Leiden; 
  • R = Strafgevangenis Rotterdam.

Op de voorzijde van deze munten was in het midden een ruimte gelaten voor het inslaan van een zgn. "stadsletter". Deze instempeling geschiedde in de gevangenissen zelf. Alleen de tijdelijke gevangenissen van Woerden werden munten (met uitzondering van de gulden) zonder instempeling in omloop gebracht. De munten zonder stadsletter kunnen overigens ook afkomstig zijn uit niet gebruikte voorraden van andere gevangenissen. De uniforme munten werden in maart 1834 in gebruik genomen in de gevangenissen van Gouda, Hoorn, Leiden, en Rotterdam en in februari 1847 te Leeuwarden.