Huis van Opsluiting en Tuchtiging (1661-1874)


Overleden inmates (1661-1874)

Voornaam   Achternaam  Overleden   Doodsoorzaak
Grietje   Borgers 13-11-1754   Omgekomen bij brand Landschaps-Tucht Werkhuis
Buwe    Dirks 13-11-1754   Omgekomen bij brand Landschaps-Tucht Werkhuis
Johannes    Jans 13-11-1754   Omgekomen bij brand Landschaps-Tucht Werkhuis
Teunis   Jans 13-11-1754   Omgekomen bij brand Landschaps-Tucht Werkhuis
Pieter   Levynus 13-11-1754   Omgekomen bij brand Landschaps-Tucht Werkhuis
Jan    Geerts 13-11-1755   Omgekomen bij brand Landschaps-Tucht Werkhuis
Wyyze Romkens    Kramer 07-02-1784    
Jan   Arjens 1787    
Jan Hendriks "hut"    Wijk van der 05-02-1803   Opgehangen galgenveld
Abraham   Nathan 28-12-1812    
Roelofje Hendriks Hofman   Hofman 02-02-1815    
Feike Beerends    Ronner 10-08-1817    
Fokje   Jellings 04-07-1818    
Rintje Reinders    Hofman 27-01-1825    
Gosseling Lieuwes   Ferwerda 14-09-1828    
Klaas Johannes   Schipper 25-01-1830    
Cornelia   Roerbach 15-02-1830    
Gerrit Froukes   Vries de 25-02-1830    
Herke Douwes   Ulkema 22-04-1830    
Hendrika   Hulsen van  23-04-1830    
Eelkje   Meer van der 02-12-1830    
Roelofje Lammerts   Jongbloed 06-03-1831    
Hillegien Jans   Degenhard 20-03-1831    
Andries Tijlemans   Gans van  13-05-1831    
Grietje Roeles   Konterman 14-05-1831    
Johanna   Berg van den 15-05-1831    
Wolter    Harms 09-08-1831    
Hans Hendrik   Bolt 17-12-1831    
Jan Gerrits   Buwalda 22-02-1832    
Fenje   Edzards 05-03-1832    
Heintje   Bieman / Wieman 22-03-1832    
Jacob Johannes   Steffens / Steppers 23-03-1832    
Jetze Jans Ploeg   Ploeg 14-04-1832    
Arnoldus    Wijnands 24-05-1832    
Ludolf Tammes   Dijksterhuis 14-07-1832    
Jacoba   Lingen van 19-07-1832    
Geert    Geerts Ebels 22-07-1832    
Eildert   Derks 26-09-1832    
Mientje Jans   Jong de 01-04-1833    
Gepke Klaassens   Rüben 04-05-1833    
Hendrik     Vaes 11-05-1833    
Andries   Veen van der 25-05-1833    
Wybe Roelfs   Wilma/Willema 14-11-1834    
Popke Wybes   Wagenaar 21-11-1835    
Frans Pieters    Kuipers 08-12-1835    
Pieter Keimpes   Reitsma 10-10-1836    
Reinier   Heiden van der 01-03-1837    
Hendrik Jan Evers   Groenewoud 16-06-1838    
Willem   Kok 22-03-1839    
Theodorus    Singendonk 07-05-1841    
Klaas Klazes   Tuinstra 18-05-1841    
Wytze Romkens    Kramer 07-02-1842    
Hermanus Christiaan    Prohn 23-09-1842    
Thomas Sijbolts    Hiddema  19-12-1846    
Johannes Geerts   Pool  08-03-1847    
Minne Willems    Posthumus 25-12-1847    
Jan Gijsbertse    Salm van der  29-11-1848    
Pieter Thijsses   Westra 01-06-1848    
Sybren Murks   Dijkstra 16-08-1848    
Andries    Hylkema 17-08-1848    
Arnoldus    Kielenstijn 12-09-1848   Borstziekte
Otte Douwes   Ligthart 02-05-1849    
Johannes Matheus Cornelis   Wierema  05-05-1849   Tuberculosis pulmonum
Klaas   Woltil 19-08-1849    
Hermanus    Rutjes 07-09-1849    
Tiete Gerrits    Rozema 19-02-1850   Zelfdoding
Johannes Tielemans   Schuik 10-02-1851    
Daniël   Breukelman 12-02-1851    
Nicolaas Jan   Braacx 08-03-1851    
Adrianus   Dijkhuizen van 08-03-1851    
Bauke   Kramer 10-03-1851    
Albert   Fornga 11-03-1851    
Rernko Sijntje   Smit 12-03-1851    
Hendrik    Beentjes 17-03-1851    
Gerardus   Clemens 14-03-1853    
Antony    Eikelenboom 14-09-1854    
Harm Drewes   Raaf de 03-02-1857    
Coenraad Johannes   Seip 01-04-1858    
Willem   Glind van de 16-09-1859    
Anthonie    Budding 27-10-1859    
Carel August   Gunckel 1860    
Adrianus   Biggelaar van den 29-02-1860    
Jan    Boon 22-04-1860    
Johannes Hendrikus   Breedenbeek 17-05-1860    
Theodorus    Kellermann  16-08-1860    
Jan Hendriks   Bruin de 21-11-1860    
Bareld Barelds   Jong de 16-12-1860    
Johannes Theodorus   Aar van der 17-12-1860    
Oepke   Andela 11-04-1861    
Willem   Brandhof 24-10-1861    
Albertus   Altstede 16-12-1861    
Emanuel   Audenaerde/Oudenaarde 23-01-1862    
Arend   Bakker 10-02-1862    
Simon    Bakker  14-04-1862    
Hendrik    Bergen van 01-05-1862    
Nicolaas   Stokkels 02-05-1862    
Albertus   Breukelen van 13-05-1862    
Pieter   Borst 20-05-1862    
Dirk   Bleekendaal 23-12-1862    
Gurbe Rinzes   Brug van der 09-03-1863    
Mulkhuijse   Martinus Andreas 04-04-1863    
Albertus   Boer de 05-04-1863    
Gerrit   Donker 07-04-1863    
Hendrik Johannes    Obbens 19-04-1863    
Albertus   Haeften van 21-04-1863    
Jan   Mercier 23-04-1863    
Antonie   Kooijmans 26-04-1863    
Willem    Beek van der 28-04-1863    
Post   Folkert Joukes 28-04-1863    
Piet   Bree van 12-07-1863    
Derk   Slootman 13-07-1863    
Willem Jacob   Auer 19-07-1863    
Aard   Brandt 30-12-1863    
Cornelis   Baart 26-01-1864    
Jans   Bouwman 09-02-1864    
Steven   Struik van der  07-06-1864    
Lubbertus Jacobus    Crooij 09-06-1864    
Wiebe   Vries de 11-06-1864    
Johannes Christiaan    Meischke 26-06-1864    
Arend Hendriks   Raadsveld 18-07-1864    
Minne Klazes   Dijkstra 20-07-1864    
Jacob    Boas 21-07-1864    
Johannes   Beer de 23-07-1864    
Dirk   Bakker  25-07-1864    
Sjoerd   Seip 10-10-1864    
Jan   Dekker 15-10-1864    
Godefridus    Madlener 20-10-1864    
Martinus   Arendonk van  26-11-1864    
Sebastiaan    Stevens 21-03-1865    
Willem   Boer de 04-10-1866    
Minke Karels   Kok 19-01-1869    
Gerrit   Dompseler van 31-01-1869    
Albertus   Rossem van 05-02-1869    
Gerrit   Brandt 27-02-1869    
Heinrich   Wölfken 26-03-1869    
Iman   Dorst 27-07-1872    
Gerhard Henrich    Schafstal 05-08-1872    
Gerrit   Oud Ammerveld 07-08-1875    

Download
Lijst "Overleden gevangenen" van Leeuwarden 1784 - 2008
Update 31-12-2021
Overleden inmates leeuwarden (1807-2021)
Adobe Acrobat document 311.3 KB

Misdadigerskerkhof

Galileër- of ‘Misdadigerskerkhof', c.1500-18de eeuw

In 1456 werd ten noordoosten van de stad het Minderbroederskloos-ter Galilea gesticht. In 1498 werd dit klooster uit veiligheidsoverwegingen gevestigd in het nog onbebouwde oostelijke deel van de stad. Blijkens een bij testament gedane schenking ten behoeve van de bouw van het nieuwe kloostercomplex waren in 1506 de werkzaamheden nog steeds niet afgerond. Na de reformatie in 1580 werd de voormalige kloosterkapel aangewezen om onder de naam van Galileërkerk als derde godshuis van de ‘gereformeerde gemeente' te dienen. Tot dan toe hadden voornamelijk kloostermonniken op het terrein direct ten noorden van de kapel een laatste rustplaats gevonden. 

 

Na 1580 werd het voormalige kloosterterrein verkaveld en werden er zowel in noord-zuidelijke als in oost-westelijke richting nieuwe straten aangelegd. Een van die nieuwe straten was het Droevendal. Deze straat werd dwars over het voormalige monnikenkerkhof gerooid, zodat er van het voormalige uitgestrekte kerkhof nog slechts een klein deel overbleef dat haar oorspronkelijke bestemming bleef behouden.

 

Echter vanaf dat moment zouden nog slechts ter dood gebrachte of in het gevang gestorven criminelen er hun laatste rustplaats vinden. Deze plek stond bij de Leeuwarders dan ook al snel bekend als het ‘Misdadigerskerkhof '. Via een steeg in het Droevendal kon dit kerkhof worden bereikt, ware het niet dat een zware deur de vrije doorgang belemmerde. Over het kerkhof zelf is vrij weinig bekend, zodat niet exact bekend is tot wanneer er is begraven. Bron HCL:

 

Meer informatie over begraafplaatsen in Leeuwarden