Huis van Opsluiting en Tuchtiging (1661-1874)


Overleden inmates (1661-1874)


Kramer Wyyze Romkens  1784 7-feb      
Arjens Jan 1787        
Wijk van der Jan Hendriks "hut"  1803 5-feb   Opgehangen galgenveld Link
Hofman Roelofje Hendriks Hofman 1815 2-feb      
Ronner Feike Berends  1817 10-aug      
Tjallings  Fokjen 1818 4-jul      
Hofman Rintje Reinders  1825 27-jan      
Gosseling Lieuwe  1828 14-sep      
Harms Wolter  1831 9-aug      
Steppers  Jacob  1832 23-mrt      
Ploeg Jetze Jans Ploeg 1832 14-apr      
Geerts Ebels Geert  1832 22-jul     Link
Staal-Ebels Grietje 1832 24-jul     Link
Vaes Hendrik   1833 11-mei      
Veen van der Andries 1833 25-mei      
Wagenaar Popke Wybes 1835 21-nov     Link
Kuipers Frans Pieters  1835 8-dec      
Heiden van der Reinier 1837 1-mrt      
Groenewoud Hendrik Jan Evers 1838 16-jun      
Singendonk Theodorus  1841 7-mei      
Tuinstra Klaas  1841 18-mei     Link
Prohn Hermanus Christiaan  1842 23-sep      
Kielenstijn Arnoldus  1846 12-sep   Borstziekte  
Sijbolts Hiddema Thomas  1846 19-dec      
Pool  Johannes Geerts 1874 8-mrt      
Posthumus Minne Willems  1847 25-dec      
Westra Pieter Thijsses 1848 1-jun      
Hijlkema Andries  1848 17-aug     Link
Salm van der  Jan (Gijsbertse)  1848 29-nov     Link
Wierema  Johannes Matheus Cornelis 1849 5-mei   Tuberculosis pulmonum  
Rutjes Hermanus  1849 7-sep      
Rozema Tiete Gerrits  1850 19-feb   Zelfmoord Link
Johannes Hermannus (Tielemans) Schuijk 1851 10-feb      
Beentjes Hendrik  1851 17-mrt      
Clemens Gerardus 1853 14-mrt      
Eij(y)kelenboom Antony  1854 14-sep      
Raaf de Harm Drewes 1857 3-feb      
Seip Conraad  1858 1-apr      
Budding Anthonie  1859       Link
Gunckel Carel  1860        
Kellermann  Theodorus  1860 16-aug      
Madlener Godefridus  1864 20-okt      
Crooij Lubbertus Jacobus  1864 9-jun     Link
Struik van der  Steven  1864 7-jun      
Stevens Sebastiaan  1865 21-mrt     Link
Schafstal Gerhard Henrich  1872 5-aug      

Update 08-08-2020

Download
Lijst "Overleden gevangenen" van Leeuwarden 1784 - 2008
Overleden inmates leeuwarden (8-2020).pd
Adobe Acrobat document 344.9 KB

Misdadigerskerkhof

Galileër- of ‘Misdadigerskerkhof', c.1500-18de eeuw

In 1456 werd ten noordoosten van de stad het Minderbroederskloos-ter Galilea gesticht. In 1498 werd dit klooster uit veiligheidsoverwegingen gevestigd in het nog onbebouwde oostelijke deel van de stad. Blijkens een bij testament gedane schenking ten behoeve van de bouw van het nieuwe kloostercomplex waren in 1506 de werkzaamheden nog steeds niet afgerond. Na de reformatie in 1580 werd de voormalige kloosterkapel aangewezen om onder de naam van Galileërkerk als derde godshuis van de ‘gereformeerde gemeente' te dienen. Tot dan toe hadden voornamelijk kloostermonniken op het terrein direct ten noorden van de kapel een laatste rustplaats gevonden. 

 

Na 1580 werd het voormalige kloosterterrein verkaveld en werden er zowel in noord-zuidelijke als in oost-westelijke richting nieuwe straten aangelegd. Een van die nieuwe straten was het Droevendal. Deze straat werd dwars over het voormalige monnikenkerkhof gerooid, zodat er van het voormalige uitgestrekte kerkhof nog slechts een klein deel overbleef dat haar oorspronkelijke bestemming bleef behouden.

 

Echter vanaf dat moment zouden nog slechts ter dood gebrachte of in het gevang gestorven criminelen er hun laatste rustplaats vinden. Deze plek stond bij de Leeuwarders dan ook al snel bekend als het ‘Misdadigerskerkhof '. Via een steeg in het Droevendal kon dit kerkhof worden bereikt, ware het niet dat een zware deur de vrije doorgang belemmerde. Over het kerkhof zelf is vrij weinig bekend, zodat niet exact bekend is tot wanneer er is begraven. Bron HCL:

 

Meer informatie over begraafplaatsen in Leeuwarden