Huis van Opsluiting en Tuchtiging (1661-1874)


Overleden inmates (1661-1874)


Naam Voornamen  Jaar   Dag Doodsoorzaak Url
Kramer Wyyze Romkens  1784   7-feb    
Arjens Jan 1787        
Wijk van der Jan Hendriks "hut"  1803   5-feb Opgehangen galgenveld Link
Hofman Roelofje Hendriks Hofman 1815   2-feb    
Ronner Feike Berends  1817   10-aug    
Tjallings  Fokjen 1818   4-jul    
Hofman Rintje Reinders  1825   27-jan    
Gosseling Lieuwe  1828   14-sep    
Harms Wolter  1831   9-aug    
Steppers  Jacob  1832   23-mrt    
Ploeg Jetze Jans Ploeg 1832   14-apr    
Geerts Ebels Geert  1832   22-jul   Link
Staal-Ebels Grietje 1832   24-jul   Link
Vaes Hendrik   1833   11-mei    
Veen van der Andries 1833   25-mei    
Wagenaar Popke Wybes 1835   21-nov   Link
Kuipers Frans Pieters  1835   8-dec    
Heiden van der Reinier 1837   1-mrt    
Singendonk Theodorus  1841   7-mei    
Tuinstra Klaas  1841   18-mei   Link
Prohn Hermanus Christiaan  1842   23-sep    
Kielenstijn Arnoldus  1846   12-sep Borstziekte  
Sijbolts Hiddema Thomas  1846   19-dec    
Pool  Johannes Geerts 1874   8-mrt    
Posthumus Minne Willems  1847   25-dec    
Westra Pieter Thijsses 1848   1-jun    
Hijlkema Andries  1848   17-aug   Link
Salm van der  Jan (Gijsbertse)  1848   29-nov   Link
Wierema  Johannes Matheus Cornelis 1849   5-mei Tuberculosis pulmonum  
Rutjes Hermanus  1849   7-sep    
Rozema Tiete Gerrits  1850   19-feb Zelfmoord Link
Johannes Hermannus (Tielemans) Schuijk 1851   10-feb    
Beentjes Hendrik  1851   17-mrt    
Clemens Gerardus 1853   14-mrt    
Eij(y)kelenboom Antony  1854   14-sep    
Raaf de Harm Drewes 1857   3-feb    
Seip Conraad  1858   1-apr    
Budding Anthonie  1859       Link
Gunckel Carel  1860        
Kellermann  Theodorus  1860   16-aug    
Madlener Godefridus  1864   20-okt    
Crooij Lubbertus Jacobus  1864   9-jun   Link
Struik van der  Steven  1864   7-jun    
Stevens Sebastiaan  1865   21-mrt   Link
Schafstal Gerhard Henrich  1872   5-aug    

Update 29-03-2020

Download
Lijst "Overleden gevangenen" van Leeuwarden 1784 - 2008
Overleden inmates leeuwarden 29-03-2020.
Adobe Acrobat document 341.6 KB

Misdadigerskerkhof

Galileër- of ‘Misdadigerskerkhof', c.1500-18de eeuw

In 1456 werd ten noordoosten van de stad het Minderbroederskloos-ter Galilea gesticht. In 1498 werd dit klooster uit veiligheidsoverwegingen gevestigd in het nog onbebouwde oostelijke deel van de stad. Blijkens een bij testament gedane schenking ten behoeve van de bouw van het nieuwe kloostercomplex waren in 1506 de werkzaamheden nog steeds niet afgerond.

 

Na de reformatie in 1580 werd de voormalige kloosterkapel aangewezen om onder de naam van Galileërkerk als derde godshuis van de ‘gereformeerde gemeente' te dienen. Tot dan toe hadden voornamelijk kloostermonniken op het terrein direct ten noorden van de kapel een laatste rustplaats gevonden. 

 

Na 1580 werd het voormalige kloosterterrein verkaveld en werden er zowel in noord-zuidelijke als in oost-westelijke richting nieuwe straten aangelegd. Een van die nieuwe straten was het Droevendal. Deze straat werd dwars over het voormalige monnikenkerkhof gerooid, zodat er van het voormalige uitgestrekte kerkhof nog slechts een klein deel overbleef dat haar oorspronkelijke bestemming bleef behouden.

 

Echter vanaf dat moment zouden nog slechts ter dood gebrachte of in het gevang gestorven criminelen er hun laatste rustplaats vinden. Deze plek stond bij de Leeuwarders dan ook al snel bekend als het ‘Misdadigerskerkhof '. Via een steeg in het Droevendal kon dit kerkhof worden bereikt, ware het niet dat een zware deur de vrije doorgang belemmerde. Over het kerkhof zelf is vrij weinig bekend, zodat niet exact bekend is tot wanneer er is begraven. Bron HCL:

 

Meer informatie over begraafplaatsen in Leeuwarden