Huis van Opsluiting en Tuchtiging (1661-1874)


Overleden inmates (1661-1874)

Naam Voornamen  Jaar Dag Url
Kramer Wyyze Romkens  1784 07-feb  
Arjens Jan 1787    
Wijk van der Jan Hendriks "hut"  1803 05-feb Link
Hofman Roelofje Hendriks Hofman 1815 02-feb  
Ronner Feike Berends  1817 10-aug  
Hofman Rintje Reinders  1825 27-jan  
Gosseling Lieuwe  1828 14-sep  
Harms Wolter  1831 09-aug  
Ploeg Jetze Jans Ploeg 1832 14-apr  
Ebels Geert Geerts  1832 22-jul Link
Wagenaar Popke Wybes  1835 21-nov Link
Singendonk Theodorus  1841 07-mei  
Tuinstra Klaas  1841 18-mei Link
Prohn Hermanus Christiaan  1842 23-sep  
Kielenstijn Arnoldus  1846 12-sep  
Sijbolts Hiddema Thomas  1846 19-dec  
Pool  Johannes Geerts 1874 08-mrt  
Posthumus Minne Willems  1847 25-dec  
Hijlkema Andries  1848 17-aug Link
Salm van der  Jan (Gijsbertse)  1848 29 nov Link
Wierema  Johannes Matheus Cornelis 1849 05-mei  
Rutjes Hermanus  1849 07-sep  
Rozema Tiete Gerrits  1850 19-feb Link
Beentjes Hendrik  1851 17-mrt  
Clemens Gerardus 1853 14-mrt  
Eij(y)kelenboom Antony  1854 14-sep  
Seip Conraad  1858 01-apr  
Budding Anthonie  1859   Link
Gunckel Carel  1860    
Kellermann  Theodorus  1860 16-aug  
Madlener Godefridus  1864 20-okt  
Crooij Lubbertus Jacobus  1864 09-jun Link
Struik van der  Steven  1864 07-jun  
Stevens Sebastiaan  1865 21-mrt Link
Schafstal Gerhard Henrich  1872 05-aug  

Update 07-02-2019

Download
Complete lijst "Overleden gevangenen" van Leeuwarden 1784 - 2008
Overleden inmates 7-2-2019.pdf
Adobe Acrobat document 360.3 KB

Misdadigerskerkhof

Galileër- of ‘Misdadigerskerkhof', c.1500-18de eeuw

In 1456 werd ten noordoosten van de stad het Minderbroederskloos-ter Galilea gesticht. In 1498 werd dit klooster uit veiligheidsoverwegingen gevestigd in het nog onbebouwde oostelijke deel van de stad. Blijkens een bij testament gedane schenking ten behoeve van de bouw van het nieuwe kloostercomplex waren in 1506 de werkzaamheden nog steeds niet afgerond. Na de reformatie in 1580 werd de voormalige kloosterkapel aangewezen om onder de naam van Galileërkerk als derde godshuis van de ‘gereformeerde gemeente' te dienen. Tot dan toe hadden voornamelijk kloostermonniken op het terrein direct ten noorden van de kapel een laatste rustplaats gevonden. 

 

Na 1580 werd het voormalige kloosterterrein verkaveld en werden er zowel in noord-zuidelijke als in oost-westelijke richting nieuwe straten aangelegd. Een van die nieuwe straten was het Droevendal. Deze straat werd dwars over het voormalige monnikenkerkhof gerooid, zodat er van het voormalige uitgestrekte kerkhof nog slechts een klein deel overbleef dat haar oorspronkelijke bestemming bleef behouden. Echter vanaf dat moment zouden nog slechts ter dood gebrachte of in het gevang gestorven criminelen er hun laatste rustplaats vinden. Deze plek stond bij de Leeuwarders dan ook al snel bekend als het ‘Misdadigerskerkhof '. Via een steeg in het Droevendal kon dit kerkhof worden bereikt, ware het niet dat een zware deur de vrije doorgang belemmerde. Over het kerkhof zelf is vrij weinig bekend, zodat niet exact bekend is tot wanneer er is begraven. 

Bron HCL: Meer informatie over begraafplaatsen in Leeuwarden