Museum Blokhuispoort

Museum Blokhuispoort · 07 oktober 2017
Schrijf jij ook mee. Deel je verhaal met ons over de voormalige gevangenis van Leeuwarden "De Blokhuispoort". Heb jij een verhaal dat betrekking heeft op "De Blokhuispoort" dat geschiedenis moet maken, stuur dan jouw verhaal in.

Museum Blokhuispoort · 15 september 2017
Stichting Blokhuispoort heeft een start gemaakt met het ontzamelen van de collectie en inventaris van Museum Blokhuispoort.

Museum Blokhuispoort · 06 september 2017
Nieuwe aanwinst voor de collectie van Stichting Blokhuispoort. De onderste schaar is aangekocht.

Museum Blokhuispoort · 06 augustus 2017
1e Ontsnapping 1955 Op zondag 7 augustus 1955 werd er aan begonnen En hoe Bij het appel om half tien ’s-avonds ontdekte men dat de toen 29-jarige Chris Blanken uit Bodegraven en de 30-jarige Herman Houben uit Maastricht ontbraken. Dat waren geenszins lichte gevalletjes. Blanken die elders in den lande al eens eerder uit een gevangenis was geklauterd had levenslang wegens moord op de 35-jarige Woerdense politieman A. van Eck.

Museum Blokhuispoort · 05 augustus 2017
Augustus 1950. Penitentiaire kaart langs de Nederlandse strafgestichten. Het Nederlandse Gevangeniswezen en al zijn functionarissen achten het een groot voorrecht, dat het Twaalfde Internationaal Straf rechts- en Gevangeniscongres in Nederland zal worden gehouden.

Museum Blokhuispoort · 04 augustus 2017
Dagboeken van Roelof Storm 1774-1814 Met betrekking op het BLOKHUIS. Dagverhaal van de voornaamste gebeurtenissen, in bovengenoemde jaren te Leeuwarden voorgevallen, aangetekend door Roelof Storm...’ Aldus de beschrijving in de inventaris van het oud-archief van Wopke Eekhoff.