Wij zijn genomineerd, breng ook je stem uit.


 

 

 

  • "Mijn Topstuk" Platform Online Musea

"Mijn Topstuk" 2017 De kiepelton


"Mijn Topstuk" is een overzicht van de mooiste artikelen uit de collecties van de leden van het Platform Online Musea. Er komt een publieksprijs en een juryprijs. Breng je stem uit en misschien win jij ook wel een leuke prijs!

Kiepelton - wc emmer
Kiepelton - wc emmer

"Mijn Topstuk" de kiepelton

De kiepelton, een wc emmer in een cel van een gevangenis, De indringende geur op een cellenblok was niet aangenaam, deze werd veroorzaakt door een desinfecterende vloeistof, "creoline", waarmee de tonnetjes werden voorzien na te zijn geleegd en gereinigd. Het reinigen geschiedde door de huisdienstploeg, op elke ring geassisteerd door zgn. hulpreiniger. Deze ontving daarvoor een weinig vorstelijke toeslag op het arbeidsloon van – naar ik meen - 2½ cent per dag.

 

Op de karren werden iedere morgen de tonnen vervoerd naar een stortplaatsen, waar ze werden geleegd, gereinigd en van creoline voorzien, het zgn. kiepelen. Daarna gingen ze retour cel. Die doordringende geur hing er altijd en overal, behalve in het kantoorgebouw gelukkig. Totdat de gemeenschappelijke was/toiletafdelingen werden gemaakt, duurde deze praktijk noodgedwongen voort. Dit verhaal is geschreven door een voormalige directeur H Born die zijn belevenissen in de gevangenis van Leeuwarden heeft beschreven.


"Mijn Topstuk" Blokhuispoort
Email:
ik geef 1 punt
ik geef 2 punten
ik geef 3 punten