Stichting- Museum Blokhuispoort


Informatie Museum Blokhuispoort

Stichting- Museum Blokhuispoort promoot de geschiedenis van het Leeuwarder Blokhuis, het Huis van Opsluiting en Tuchtiging, de Bijzondere Strafgevangenis, het Huis van Bewaring en het Cultureel bedrijvencentrum "De Blokhuispoort", de gebouwen aan de Keizersgracht en Blokhuisplein  Leeuwarden.  Ruim 500 jaar geschiedenis over een bijzondere plek in de binnenstad van Leeuwarden, van Blokhuis tot Blokhuispoort. In augustus 2009 stapten wij naar de notaris om Stichting Blokhuispoort vast te laten leggen. 

Met eigen middelen en een grote dosis creativiteit begon Stichting Blokhuispoort op 6 februari 2010 een expositie die al snel de vorm aannam als een museum. Op maandag 2 juli 2012 10.00 uur werd het museum ontruimd en is het museum overgegaan in een Online Museum. Het bestuur van Stichting Blokhuispoort kijkt met de nieuwe eigenaar (BOEi) of het realiseerbaar is om het museum weer terug te brengen in de Blokhuispoort.

 

Hoe we in Nederland met roerend cultureel erfgoed omgaan, is vastgelegd in de Erfgoedwet. Deze brochure belicht het beschermen, overdragen, uitvoeren, beheren en financieren van collecties. De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Hiermee heeft de erfgoedwet implicaties voor de regelgeving op het gebied van (kunst)collecties, archeologie en monumentenzorg. Lees hier meer over in de brochure Erfgoedwet 2016. Naar verwachting treedt de Erfgoedwet in 2016 in werking.
Download Erfgoedwet

Museumfederatie Fryslân

Museum Blokhuispoort is aangesloten bij de Museumfederatie Fryslan en hebben  de status "aspirant" en wij willen de status geregistreerd museum bereiken .

Platform Online Musea

Museum Blokhuispoort is aangesloten bij het Platform Online Musea. De leden beheren een belangrijk deel van het Nederlands cultuurbezit. Platform Online Museum staat ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling en de museale verzamelingen zijn vrij toegankelijk voor alle groepen van de bevolking in binnen en buitenland.

Koninklijke Bibliotheek

"In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website en www.gevangeninfriesland.nl archiveren en voor de lange termijn bewaren". 

Missie en Beleid Stichting Blokhuispoort

Missie, visie, jaaroverzichten en beleidsplannen.

De geschiedenis van de gebouwen op het terrein tussen Keizersgracht en Blokhuisplein te Leeuwarden. Ruim 500 jaar geschiedenis over deze unieke en bijzondere historische plek in de binnenstad van Leeuwarden. Museum Blokhuispoort is een onderdeel van Stichting Blokhuispoort en draait geheel op vrijwilligers

Missie, Stichting Blokhuispoort draagt de geschiedenis uit van "De Blokhuispoort". De gebouwen aan de Keizersgracht en Blokhuisplein te Leeuwarden, ruim 500 jaar geschiedenis in woord en beeld.

Visie, Museum Blokhuispoort tot een begrip maken in de samenleving.

Kernwaarden, Gastvrijheid, Betrokkenheid, Kwaliteit, Ambitie, Betrouwbaarheid, Creatief.

 

ANBI Status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Blokhuispoort heeft geen winstoogmerk. Zoals de statuten, reglement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft.  Financiële status en jaaroverzichten

Contactgegevens Stichting Blokhuispoort


Postadres Stichting Blokhuispoort

Stichting Blokhuispoort  

Dotingastate 52 

8926 MR Leeuwarden

Bankrekeningnummer,
Bank IBAN: NL78RABO0151896577 

BIC: RABONL2U  

T.n.v. Stichting Blokhuispoort  

KvK nummer:  01160755 Leeuwarden 

 

Telefoon Secretariaat:  0629975022

Bestuur Stichting Blokhuispoort

Voorzitter, Willem Helfrich

Secretaris, Sylvia Beers  

Penningmeester, Tetje Bruining

 

Vrijwilligers Stichting Blokhuispoort

Contacten,  Vrijwilligers


Contactformulier Stichting- Museum Blokhuispoort


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.