Culturele ANBI status + jaarverslagen


Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Blokhuispoort heeft geen winstoogmerk. Zoals de statuten, reglement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, een extra giftenaftrek geldt.  Culturele ANBI

Steun nu ook Stichting Blokhuispoort

ONLINE DONEREN

Ontwikkelen van exposities en educatie.

De Stichting Blokhuispoort heeft geen winstoogmerk. Zoals de statuten, reglement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. 

 

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, een extra giftenaftrek geldt. Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in erfgoed, musea, archieven, monumentenzorg,  Culturele ANBI


Word jij ook een sponsor of donateur van de nieuwe expositie in maart 2017

Donaties

Help je ons ook mee om deze spectaculaire expositie te realiseren. Je donatie is volledig aftrekbaar voor de belasting. Stichting Blokhuispoort heeft de status van Culturele ANBI. Wij kunnen hier je naam plaatsen als sponsor van de expositie.

 

Doneren via de bank

Bank IBAN: NL78RABO0151896577

BIC: RABONL2U  T.n.v. Stichting Blokhuispoort  

 

KvK nummer:  01160755 Leeuwarden 

Culturele ANBI:  821120049

 

Sponsors: Pro123 - Heerenveenmuseum


Doelstelling, missie, visie en kernwaarden

  • Doelstelling, De doelstelling van de Stichting Blokhuispoort is het bevorderen van het behoud van de geschiedenis over het erfgoed De Blokhuispoort. 
  • Missie, Stichting Blokhuispoort draagt de geschiedenis uit van "De Blokhuispoort". De gebouwen aan de Keizersgracht en Blokhuisplein te Leeuwarden, ruim 500 jaar geschiedenis in woord en beeld.
  • Visie, Museum Blokhuispoort tot een begrip maken in de samenleving.
  • Kernwaarden, Gastvrijheid, Betrokkenheid, Kwaliteit, Ambitie, Maatschappelijk belang, Betrouwbaarheid. 

Beleidsplan

Download
beleidsplan 2019 versie 5 2016.pdf
Adobe Acrobat document 466.1 KB

Huishoudelijk reglement

Download
huishoudelijk reglement 2016.pdf
Adobe Acrobat document 150.0 KB

Beloningsbeleid Stichting Blokhuispoort

De Stichting Blokhuispoort kent geen salaris, de bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris. De Stichting Blokhuispoort kent wel onkosten, tegemoetkoming in reiskosten aan vrijwilligers.

 

Bestuur Stichting Blokhuispoort

Bestuursleden Stichting Blokhuispoort

Voorzitter, Willem Helfrich

Secretaris, Sylvia Beers  

Penningmeester, Tetje Bruining

Postadres Stichting Blokhuispoort

Stichting Blokhuispoort  

Dotingastate 52 

8926 MR Leeuwarden

E-mail: secr@blokhuispoort.com 


Gegevens bank - KvK

Bank IBAN: NL78RABO0151896577  BIC: RABONL2U  T.n.v. Stichting Blokhuispoort  

KvK nummer:  01160755 Leeuwarden 

 

 

Financiële verslagen Stichting- Museum Blokhuispoort

Download
Jaarverslag 2015
A. Balans per 1 januari en 31 december 2015
B. Toelichting op de Balans
C. Algemene Winst- en Verliesrekening 2015
D. Toelichting op de algemene Winst- en Verliesrekening
E. Kapitaalrekening 201
Jaarverslag BHP 2015.pdf
Adobe Acrobat document 245.2 KB
Download
Jaarverslag 2014
A. Balans per 1 januari en 31 december 2014
B. Toelichting op de Balans
C. Algemene Winst- en Verliesrekening 2014
D. Toelichting op de algemene Winst- en Verliesrekening
E. Kapitaalrekening 2014
Jaarverslag 2014.pdf
Adobe Acrobat document 143.5 KB

Jaarverslagen Stichting- Museum Blokhuispoort

Jaarverslagen van de activiteiten van Stichting- Museum Blokhuispoort. 

 

Download
jaarverslag 2015.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Download
jaarverslag 2013.pdf
Adobe Acrobat document 554.8 KB
Download
jaarverslag 2011.pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB
Download
jaarverslag 2009.pdf
Adobe Acrobat document 972.7 KB
Download
jaarverslag 2014.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Download
jaarverslag 2012.pdf
Adobe Acrobat document 748.8 KB
Download
jaarverslag 2010.pdf
Adobe Acrobat document 596.5 KB