Gevangenisleven


De Roomskatholieke Reclasseeringsvereeniging liet in 1924 als eerste een film maken over het leven in gevangenissen en het werk van de reclassering: de eerste bewegende beelden die in Nederland in een gevangenis gemaakt werden. De film werd gemaakt door de vermaarde filmproducent en regisseur Willy Mullens van Haghe Film. 

Gevangenisleven en Reclassering

De onderstaande film is een compilatie uit drie delen. De Stichting Blokhuispoort heeft deze video aangekocht in 2010 en deze heeft gedraaid tijdens exposities. Vele bezoekers waren erg onder de indruk van het zien van deze video. Reacties zoals, "Bizar dat dit in Nederland heeft afgespeeld" en "nooit geweten van celkappen". (video verkorte versie)

NPO Gevangenisleven en reclassering 1924

Pas in 1910 bemoeide de Nederlandse overheid zich met de "Reclasseringsregeling" voor het eerst met de reclassering van gevangenen. Met die regeling deed ook de "voorwaardelijke invrijheidstelling" zijn intrede. Tot 1910 was reclassering en gevangenenzorg het domein geweest van liefdadigheidsinstellingen. Toch bleef de zorg voor gevangenen lang gedomineerd door liefdadige en verzuile organisaties. 


Drie delen gevonden op internet   RK Reclasseringsvereeniging (Haghe Film), 1925

Film in opdracht van de R.K. Reclasseeringsvereeniging over de dagelijkse gang van zaken in de gevangenis aan de

Amstelveenseweg te Amsterdam anno 1925. Makers - Mullens, W. - (camera) Productie Haghe film (producent)

In de eerste akte: het leven en werken in de gevangenis.

Tweede akte van een film over de gang van zaken in de gevangenis aan de Amstelveenseweg te Amsterdam anno 1925. In dit deel de gevangenisbibliotheek, ziekencel, boekbinden, weven, textielreparatie en het verzendmagazijn.

Derde akte van een film over de gang van zaken in de gevangenis anno 1925. In deze akte:

een kerkdienst in de gevangenis, celbezoek door aalmoezenier, de reclasseringsambtenaar aan het werk,  ontslag uit de gevangenis, opnamen van de kruisgevangenis Amstelveenseweg te Amsterdam en de Koepelgevangenis te Breda.Scene-beschrijving


 • Titel: Gevangenisleven en Reclasseering opname der Haghe-Film-Fabriek Dir. Willy Mullens Den Haag 
 • Titel: Het leven en werken in de gevangenis 
 • Titel: De opname van gevangenen en eerste bezoek bij den Directeur 
 • Aankomst van de "boevenwagen" bij de gevangenis. 
 • Ingang van de gevangenis. 
 • Bewaker opent de poort-deur, wagen rijdt naar binnen. Bewaker sluit de poort-deur. 
 • Achterzijde "boevenwagen" met nummerbord H 16717. arrestanten stappen uit, enkele met doek voor de ogen. 
 • Binnenbrengen van arrestanten. 
 • Arrestant tussen twee veldwachters voor buro met administrateur. Ambtenaar komt in beeld, invullen van formulieren, afgeven van eigendommen. 
 • Lengte van arrestant wordt gemeten, tekenen van documenten door agenten en arrestant. 
 • Arrestant krijgt celkap op, wordt afgevoerd door bewakers. 
 • Hij gaat de kamerdeur van de directeur binnen. 
 • Arrestant bij buro, waar achter de directeur. 
 • Bewaker sluit de deur. 
 • Gesprek van directeur met arrestant, die wordt weggehaald door bewaker. 
 • Ze komen uit de directeurskamer. 
 • Titel: Het in orde brengen der cel na het opstaan. 
 • Hoekje van de cel, gevangene ordent dekens, klapt bed op en plaatst daarop de gevouwen dekens. 
 • Titel: Het bewapen der eigen kleeding. 
 • Magazijn met opslag van kleren; een beambte administrateert. 
 •  Titel: Verpleging en verzorging. Het luchten. 
 • Gang met celdeuren, deze worden geopend. Gemaskerde gevangenen komen een voor een naar buiten, lopen gang door. 
 • Luchtkooi-deur gaat open, gevangene wordt door de bewaker doorgelaten. 
 • Gevangene loopt rond in luchtkooi. 
 • Gang met celdeuren, gevangenen keren terug in cellen. 
 • Bewaakster opent celdeuren. Vrouwelijke gevangenen komen naar buiten. 
 • Luchtkooi vrouw wordt door bewaakster doorgelaten. 
 • Gevangene loopt rond in luchtkooi. 
 • Twee vrouwen komen terug in cellen. 
 •  Titel: Bezoek van familieleden 
 • Gesprek van gevangene achter raam met familieleden, met een bewaker ertussen. 
 • In een kamer: gevangene, een ambtenaar en twee bezoekers in gesprek. Ze staan op en nemen afscheid. 
 • Titel: Bereiding den voeding. 
 • Bakken met etenspannetjes "schaftjes" 
 • Overzicht van koks aan fornuizen. 
 • Het vullen der etenspannetjes. 
 • Kok en gevangene zetten bakken in de lift, die met handkracht omhoog wordt gehaald. Gevangenen nemen boven de bakken uit de lift. 
 • Bewakers plaatsen pannetjes in doorgeefluikjes van cellen. 
 • Titel: Bewassching van lijfgoed enz. 
 • Gevangene aan wastobbe, boent wasgoed, bewaker geeft aanwijzingen.
 • Titel: droogkamer. 
 • Gevangene schuift droogrekken uit droogkast naar buiten. 
 • Titel: Linnenvertrek. 
 • Legkast met vakken waarin linnengoed. Gevangene vouwt wasgoed. 
 • Verwarming en desinfectie. 
 • Buizenstelsel en verwarmingsoven. 
 • Desinfecteerkast wordt geopend, kleren eruit gehaald en in trommel gedaan, die wordt weggedragen. 

Scene-beschrijving vervolg


 • Titel: Bibliotheek en Onderwijs 
 • Boekenkast. Gevangene en ambtenaar zoeken boeken uit. 
 • Gevangene plaatst boeken in draagbak, draagt deze weg. 
 • Titel: Strafcel 
 • Getraliede cel. 
 • Titel: Ziekencel 
 • Gevangene in ziekbed. Dokter onderzoekt hem, bewaker maakt notities. 
 • Titel: De arbeid. Het boekbinden. 
 • Gevangene vouwt velle, snijdt ze, legt ze onder de pers en verricht verdere handelingen van het boekbinden, ook het stempelen van de titel op de band en de verdere afwerking onder andere het brocheren. 
 • Het drukken met de Degelpers. 
 • Ambtenaren controleren stapel boeken. 
 • Titel: Het breien en fricotweven 
 • Het opspoelen en spannen van draden. 
 • Weven met handapparaatjes en naaien met naaimachine. 
 • Hand scheurt blaadje af van kalender. 
 • Gevangene bedient weefmachine. 
 • Gang met celdeuren. Bewaker opent deur, haalt verstelgoed naar buiten, brengt dit met gevangene naar de reparatie-afdeling. e.v. gemaskerde gevangene. Controle van te repareren goed. 
 • Titel: Het confectioneren van linnen en katoenenkleding. 
 • Gevangene krijgt instructie voor het vervaardigen van kleding. Werkt zelf met naaimachines. Close up naaimachine. 
 • Titel: De expeditie der gereede artikelen 
 • Verzendmagazijn. Goederen worden ingepakt. 
 • Titel: Voorbereidend R.K. Reclasseeringswerk. Kerkgang. 
 • Gang, celdeuren worden door bewaker geopend, gevangenen komen een voor een, gemaskerd, naar buiten. 
 • Hokjes in kapel, gevangenen worden via deurtjes binnengelaten. 
 • Cellengang. Twee gemaskerde vrouwen en bewaaksters op weg naar de kerk. 
 • Vrouwen worden in hokjes binnengelaten. 
 • Cellengang vrouwen keren terug. 
 • Titel: Celbezoek Aalmoezenier 
 • Gevangene zit in cel te naaien. Priester komt binnen met klapstoel, neemt plaats. Gesprek en afscheid. 
 • Titel: Celbezoek Reclasseeringsvereeniging 
 • Cellengang. Ambtenaar gaat cel binnen. Gesprek met gevangene en afscheid. 
 • Vrouwelijke gevangene in cel; bezoek van dame, gesprek, gevangene huilt. Afscheid. 
 • Vrouwelijke gevangene in cel; dame op bezoek, gesprek. Afscheid. 
 • Gevangene bij weefapparaat Reclasseringsambtenaar komt binnen. Gevangene demonstreert apparatuur. Afscheid. 
 • Titel: Het ontslag 
 • In kantoor gevangene neemt eigendommen in ontvangst, afscheid en vertrek. 
 • Buitendeur gevangenis met huisnummer 6. Gevangene komt naar buiten. Loopt weg. 
 • Titel: Interieur en exterieur van een Kruisgevangenis Amstelveenseweg, Amsterdam. 
 • Exterieur van Kruisgevangenis met hoekige koepel. 
 • Interieur Kruisgevangenis met galerijen. Strafgevangenis Amstelveenseweg. 
 • Titel: ..... en van een Koepelgevangenis. 
 • Exterieur van de Koepelgevangenis te Breda. 
 • Exterieur ingang met torens. 
 • Interieur Koepelgalerij te Breda. 
 • Einde.