Veiling


Museum Blokhuispoort verkoopt overtollige artikelen. De artikelen worden verkocht aan de hoogste bieder.

Kunstwerk Borsten paneel

Borsten paneel gemaakt van Brons met een RVS achtergrond. De maten zijn  75 cm x 55 cm. Dit paneel heeft jaren in het alcovengebouw gehangen van het voormalige Huis van Bewaring De Blokhuispoort in Leeuwarden. Het paneel hing in het trappenhuis waar de werkzalen zich bevonden. De gedetineerden kwamen dagelijks langs dit kunstwerk en moesten het even aanraken. Het gevolg dat de bronzen tepels een mooie glans kregen. Het kunstwerk is geschonken aan Stichting Blokhuispoort en wij  bieden het nu te koop aan. Laat dit kunstwerk weer een mooie bestemming krijgen. De kunstenaar die dit kunstwerk heeft gemaakt is waarschijnlijk Joop Snoep Geboren Rotterdam 1935-02-14 Overleden Filipijnen 2013-01

Borsten paneel
Borsten paneel


Veiling is gesloten

Het Wijkpanel Binnenstad Leeuwarden is de nieuwe eigenaar geworden van het kunstwerk Borstenpaneel. Het Wijkpanel zal  het kunstwerk in bruikleen terug geven aan de stichting Blokhuispoort, het Wijkpanel vindt het belangrijk dat het kunstwerk behouden blijft voor het museum, de binnenstad van Leeuwarden en de wijkbewoners. wijkpanelbinnenstad.nl 


Schilderij De vlucht

Een prachtig schilderij, 136 cm breed 187 cm lang heeft jaren in het Huis van Bewaring te Leeuwarden gehangen. Het symboliseert de vlucht een bijzonder schilderij. 

De vlucht

Veiling is gesloten.

Het schilderij De Vlucht heeft een nieuwe eigenaar, Hessel Hijlkema gefeliciteerd Iedereen bedankt voor het meedoen aan de veiling van Museum Blokhuispoort.