De geschiedenis van "De Blokhuispoort"


Online Museum Blokhuispoort - Stichting Blokhuispoort

Stichting Blokhuispoort bewaard en promoot de geschiedenis van het Leeuwarder Blokhuis, het Huis van Opsluiting en Tuchtiging, de Bijzondere Strafgevangenis, het Huis van Bewaring en het Cultureel bedrijvencentrum "De Blokhuispoort", de gebouwen aan de Keizersgracht en Blokhuisplein in Leeuwarden.


De geschiedenis in vijf tijdvakken


Tevens promoten wij ook het ontstaan van het gevangeniswezen in Friesland. Dit dragen wij uit via tijdelijke exposities, lezingen en via het internet met Online Museum Blokhuispoort en Gevangen in Friesland. Beschikt u over een museale expositieruimte voor wisseltentoonstellingen, dan zorgen wij voor een unieke expositie.


Exposities Stichting Blokhuispoort

Tentoonstelling in Heerenveen
Tentoonstelling in Heerenveen
Poster vijf lotgenoten
Expositie Vijf lotgenoten
Expositie Gevangen in Friesland
Expositie Gevangen in Friesland


Activiteiten Stichting Blokhuispoort

Logo Activiteiten Stichting- Museum Blokhuispoort

De vrijwilligers van Stichting Blokhuispoort organiseren activiteiten zoals; exposities, lezingen, onderzoek en de promotie van de geschiedenis van de voormalige gevangenis.

Verhalen vertellers

Logo Lezingen De Blokhuispoort

Wij verzorgen educatieve lezingen in Friesland en wij komen zelfs bij u thuis. Twee uur lang wordt u meegenomen in de wereld van de gevangenis van Friesland.





Geesten in "De Blokhuispoort"

Logo Geesten in de Blokhuispoort

Geesten in "De Blokhuispoort"

Een verzameling  van verhalen.

 

TELEGRAAF 

Onderzoek naar geesten in oude gevangenis.

Schrijf ook met ons mee

Logo Schrijf meeBlokhuispoort

Schrijf jij ook mee. Deel je verhaal met ons over de voormalige gevangenis van Leeuwarden. Heb jij een verhaal over de geschiedenis van gevangeniswezen in Friesland?