17 augustus 2017
Wat weet jij van het Friese gevangeniswezen af? Stichting Blokhuispoort maakt af en toe een kennisquiz over de geschiedenis van het gevangeniswezen in Friesland.


14 augustus 2017
Culturele ANBI status + jaarverslagen Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Blokhuispoort heeft geen winstoogmerk.


11 augustus 2017
Twitter is een gratis internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes van maximaal 140 tekens publiceren. Het is een sociaalnetwerksite waarbij mensen op elkaar kunnen reageren en elkaar kunnen volgen.


10 augustus 2017
10 augustus een dag om bij stil te staan, Stichting Blokhuispoort viert zijn 8 jarig jubileum. Wij zijn trots dat wij op eigen kracht het erfgoed "De Blokhuispoort" kunnen promoten en de geschiedenis van dit bijzondere gebouw bewaren. Dank aan alle vrijwilligers die hier aan mee werken.


06 augustus 2017
1e Ontsnapping 1955 Op zondag 7 augustus 1955 werd er aan begonnen En hoe Bij het appel om half tien ’s-avonds ontdekte men dat de toen 29-jarige Chris Blanken uit Bodegraven en de 30-jarige Herman Houben uit Maastricht ontbraken. Dat waren geenszins lichte gevalletjes. Blanken die elders in den lande al eens eerder uit een gevangenis was geklauterd had levenslang wegens moord op de 35-jarige Woerdense politieman A. van Eck.


05 augustus 2017
Stichting Museum Blokhuispoort bestaat volledig uit vrijwilligers. Wij promoten en bewaren de geschiedenis van de voormalige gevangenis van Leeuwarden en de geschiedenis van het gevangeniswezen van Friesland. Spreekt dit jou aan, ...


05 augustus 2017
Augustus 1950. Penitentiaire kaart langs de Nederlandse strafgestichten. Het Nederlandse Gevangeniswezen en al zijn functionarissen achten het een groot voorrecht, dat het Twaalfde Internationaal Straf rechts- en Gevangeniscongres in Nederland zal worden gehouden.


04 augustus 2017
Dagboeken van Roelof Storm 1774-1814 Met betrekking op het BLOKHUIS. Dagverhaal van de voornaamste gebeurtenissen, in bovengenoemde jaren te Leeuwarden voorgevallen, aangetekend door Roelof Storm...’ Aldus de beschrijving in de inventaris van het oud-archief van Wopke Eekhoff.


04 augustus 2017
Om Stichting Blokhuispoort tot een succes te maken, hebben wij de betrokkenheid en bijdragen van particuliere en zakelijke vrienden hard nodig. Overheidssubsidies zijn niet meer vanzelfsprekend. De Blokhuispoort is een van de mooiste gevangenissen. Voelt u zich verbonden met de Blokhuispoort en u vindt dat de geschiedenis moet worden doorvertelt? Steun ons met een kleine bijdrage en wij zijn u erg dankbaar.


04 augustus 2017
Stichting Blokhuispoort introduceerd een nieuwe tool, "Nieuws". Wij schrijven hier nieuws voor onze bezoekers en items die betrekking hebben op gebeurtenissen van het verleden op de desbetreffende dag. Deze tool is een alternatief voor nieuwsbrieven. Het artikel kan worden gedeeld op Facebook, Twitter en via de e-mail. Veel plezier met het lezen van de toekomstige nieuwsberichten van Stichting Blokhuispoort.