Overleden gevangenen

Rijks tuchthuis

Overleden in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging  van Leeuwarden. Er zijn vele gevangenen overleden in de gevangenissen van Leeuwarden. De doodsoorzaak was divers, van zelfdoding tot ziektes zoals TBC, diabetes en dementie. In de gevangenis waren ziekenzalen en een medische dienst. Er waren gevangenen die dood zijn gegaan aan eenzaamheid.


Nr. Voornaam Achternaam Overleden Leeftijd
1 Karst  Sakes 23-04-1701  
2 Zarkiewitz Jan 03-10-1716  
3 Taeke  Brandts 04-12-1745 43
4 Grietje Borgers 13-11-1754  
5 Buwe  Dirks 13-11-1754  
6 Johannes  Jans 13-11-1754  
7 Teunis Jans 13-11-1755  
8 Pieter Levynus 13-11-1754  
9 Jan  Geerts 13-11-1755  
10 Jan Arjens 1787  
11 Jan Hendriks "Jan hut"  Wijk van der 05-02-1803 28
12 Mathijs Freerks Wijk van der 22-02-1803 35
13 Reinder Karstens 22-02-1803  
14 Alle Harmens 22-02-1803  
15 Romke Andries 02-04-1809 41
16 Abraham Nathan 28-12-1812 31
17 Jelke Rykles/Rykeles  Haalsma 05-12-1814 46
18 Trijntje Teijes Reidinga 18-12-1814 16
19 Rense Wiebes Elzinga 28-01-1815 44
20 Jan Tjerks Boer de 17-03-1815 55
21 Renske Jans 04-04-1815 30
22 Roelofje Hendriks  Hofman 02-09-1815 61
23 Pieter Pieters Hoekstra 08-09-1815 36
24 Gerrit Gerbens Heslinga 19-11-1815 40
25 Janneke Luitjens Vries de 02-02-1816 23
26 Jelle  Cornelis 22-03-1816 42
27 Jacob Dirks Glas 01-11-1816 42
28 Haantje Willems 04-07-1817 54
29 Jelle  Pieters 13-07-1817 31
30 Hinke  Jans 21-07-1817 54
31 Hendrik Klazes IJzenhoed 24-07-1817 50
32 Jouke Jans Dijk van 28-07-1817 32
33 Haije Sjoerds Molen van der 06-08-1817 54
34 Feike Beerends  Ronner 10-08-1817 45
35 Hendrik Gijsbertus Leuzen van 15-08-1817 50
36 Fokke Jacobs Boonstra 14-08-1817 14
37 Jan Els van 16-08-1817 32
38 Pieter Feddes Draijer 16-08-1817 28
39 Jentje Jurjens Jong de 17-08-1817 35
40 Koop Feddes Sluis van der 20-08-1817 27
41 Doekle Alberts Vries de 21-08-1817 52
42 Goitje  Dijkstra 21-08-1817 22
43 Johannes Keimpes Tol van der 25-08-1817 22
44 Johan Holst 27-08-1817 28
45 Hessel Dirks  Bestevaar 29-08-1817 50
46 Jantje Joukes Valk 11-09-1817 63
47 Johannes  Felkers 11-09-1817 60
48 Pier Jans Werf van der 11-09-1817 63
49 Rijpke Jans Buikema 14-09-1817 30
50 Jacob Jans Post 16-09-1817 50
51 Jan Gradus Uidinga 17-09-1817 45
52 Lambertus  Koopmans 27-09-1817 59
53 Pietje Hendriks Werf van der 06-10-1817 58
54 Joeke Wopkes Feenstra 06-10-1817 50
55 Jacob Pas 24-10-1817 30
56 Wytze Klazes Brandinga 13-10-1817 60
57 Jan  Harmens 16-10-1817 38
58 Meindert Sybrens 03-11-1817 42
59 Louw Jans 09-11-1817 59
60 Sybe Engbert Postma 11-11-1817 52
61 Mootie Daniëls 08-12-1817 53
62 Albertus Jacobus Dam van 25-12-1817 18
63 Geert  Koning 30-12-1817 62
64 Jorretje Harmens Gilders 10-01-1818 32
65 Lourens Verau 10-01-1818 52
66 Klaas Jacob Waterlander 29-01-1818 18
67 Pier Harings Jong de 01-02-1818 52
68 Fokje Haijes 10-02-1818 53
69 Albertus Wiggers 12-02-1818 30
70 Gerhardus Fredericus de Wit 13-02-1818 50
71 Jacob Wijtzes Jong de 14-02-1818 40
72 Cornelis Jacobs  Visser 24-02-1818 75
73 Sjouke Piers  Huizinga 25-02-1818 56
74 Cornelis Johannes Presée 28-02-1818 45
75 Jan Pieters Scheltes 03-03-1818 60
76 Egbert Jurjens Pultrum 06-03-1818 54
77 Andries Matthijses Jong de 11-03-1818 39
78 Mamme Ulken Janzen 15-03-1818 27
79 Pieter Jacobs Postma 22-03-1818 53
80 Hessel Hendriks Dijkstra 23-03-1818 53
81 Bartele  Witteveen 27-03-1818 35
82 Douwe Wouters Hettema 15-04-1818 33
83 Pieter Dirks Wassenaar 03-05-1818 43
84 Douwe Pieters Jeltema 10-05-1818 24
85 Aaltje Dirks Zandstra 19-05-1818 50
86 Symon Heeres Groenendal 23-05-1818 50
87 Tebe Douwes Jong de 23-05-1818 23
88 Gerharuds Meewezen 25-05-1818 36
89 Akke Broers 28-05-1818 69
90 Antje Yntes Tingnagel 04-07-1818 38
91 Fokje Jellings 04-07-1818 75
92 Jacobus Jans Dam van 15-07-1818 52
93 Lammert Kornelis Westringa 17-07-1818 25
94 Klaas Eeltje Vries de 24-07-1818 49
95 Freerk Lykeles Boer de 24-07-1818 33
96 Anne Gooijes  Schuitema 30-07-1818 17
97 Hendrik Martens 05-08-1818 28
98 Jan  Haijes 05-08-1818 54
99 Baukje Abrahams Vliet van 11-08-1818 23
100 Wouter Douwes Vries de 12-08-1818 37
101 IJbeltje Jans 22-08-1818 38
102 Harmen Bandsma 28-08-1819 54
103 Christiaan Jans 29-08-1818 53
104 Jochum Aukes 06-09-1818 55
105 Maaike  Jilles 19-09-1820 45
106 Hendrik Dirks Vries de 23-09-1818 43
107 Sjouke Hanzes Boer de 12-10-1818 41
108 Rinse Abes Feenstra 22-10-1818 42
109 Tjerk Jelles 29-10-1818 50
110 Jelle Jong de 30-10-1818 46
111 Lense Jans Wit de 02-11-1818 19
112 Klaas Jillings  Overal 25-01-1819 53
113 Meile Johannes Houten van 31-01-1819 21
114 Eibert Rinzes Zijlstra 08-03-1819 64
115 Jitze Jelles Ritsma 17-03-1819 59
116 Gerke  Jansen 30-04-1819 57
117 Hilbert Evert Akkerman 14-05-1819 70
118 Jan Nicolaas Wick 30-06-1819 63
119 Jan  Broek van den 30-08-1819 47
120 Hylke Cornelis Zwalk 31-08-1819 43
121 Wybe Andries Akkerman 20-11-1819 42
122 Hiltje Wytzes 03-02-1820 50
123 Metje Teeis 20-02-1820 32
124 Cornelis Gerrrits Ekkelboom 09-03-1820 39
125 Jouke Jans Feenstra 01-06-1820 54
126 Gerben Everts Groot de 05-06-1820 31
127 Keimpe  Posthumus 25-07-1820 24
128 Semme/Simme Jacobs 26-07-1820 10
129 Hilkdebrand Wytzes Wiersma 02-10-1820 57
130 Jan Rommerts Bruinsma 15-12-1820 28
131 Riemer Rienks  Oosterwal 05-01-1821 52
132 Joon Oedzes Feenstra 21-01-1821 52
133 Freerk Freerks Schuitema 06-02-1821 53
134 Lammert Pieters Bontie/Bontje 11-02-1821 ----
135 Jan Geerts Flobbe 21-04-1821 31
136 Wihelmus  Frederik Dilling 25-04-1821 41
137 Hoite Douwes Haga 12-05-1821 41
138 Rinske Dekkinga 14-05-1821 63
139 Johannes Wilhelmus Perk 05-06-1821 28
140 Jacob Klazen Prins 09-06-1821 31
141 Hendrik  Sterrenberg 12-06-1821 51
142 Harmen Siebes Viersen 19-06-1821 34
143 Machiel Zandbergen (van?) 02-07-1821 59
144 Jan Alles Dijkstra 15-07-1821 25
145 Klaas Siebes Viersen 17-07-1821 29
146 Pieter Sjeuks/Sjoeks Tibma 18-07-1821 56
147 Gerrit Gerrits  Keizer 25-07-1821 26
148 Douwe Rinses Dijk van 08-08-1821 29
149 Getje Huites  Lepstra 17-08-1821 28
150 Fokke Jans Postma 25-08-1821 59
151 Sjieuwke Jacobs Ruitinga 01-09-1821 38
152 Douwe Kramer 03-09-1821 26
153 Steffen Geerts 06-09-1821 40
154 Thomas Johannes  Stienstra 15-10-1821 29
155 Hinke Tjeerds Visser 09-11-1821 43
156 Nicolaas  Landzedel 16-11-1821 26
157 Luitje Dirks Blijenga 22-02-1822 44
158 Wybe Sytses Meijer 01-05-1822 33
159 Roelof Pieters Dantuma 12-05-1822 22
160 Johannes Lerk 01-06-1822 26
161 Hendrik Jans Koek 03-06-1822 24
162 Gosse Dirks Wal van der 07-01-1823 44
163 Jan  Galama 09-01-1823 50
164 Theunis Dirk Hiemstra 17-01-1823 35
165 Sipke Dirks Bos 14-03-1823 51
166 Hidde Foekes Koopmans 16-05-1823 57
167 Regnerus Jan  Boekweit 20-05-1823 47
168 Jan Jans Dijk van 30-05-1823 49
169 Anthoon Bos 30-07-1823 32
170 Gerben Freerks Veen van der 01-09-1823 24
171 Trijntje Geerts Gongrijp 08-09-1823 35
172 Jelle Oepkes Hilverda 15-09-1823 29
173 Antje Klazes Spint 13-11-1823 30
174 Elisabeth Ouding 09-01-1824 33
175 Trijntje Gerrits Reen van 22-01-1824 19
176 Feetje/Fietje Gerrits 23-01-1824 38
177 Hendrika Kate ten 11-04-1824 40
178 Pieter Obbes/Oebeles Walstra 21-04-1824 55
179 Harmanus Johannes 29-04-1824 58
180 Jan Gautzes Douma 04-05-1824 30
181 Albert Reinders Karsten 10-05-1824 20
182 Sietske Johannes 15-06-1824 61
183 Jan Jacobs Hoekstra 01-07-1824 51
184 Jacob Olkes Jagermeester 10-07-1824 61
185 Pieter Alofs Heide van der  13-11-1824 29
186 Abele Durks  Bergsma 13-12-1824 24
187 Rintje Reinders  Hofman 27-01-1825 28
188 Wybren Jans Tuinstra 12-04-1825 42
189 Antje Willems  Posthuma 03-05-1825 32
190 Fokje Annes Schaafstra 01-08-1825 41
191 Menkes Joekes Dijkstra 03-08-1825 47
192 Gauke Luitses Akkerman 27-10-1825 22
193 Jan Bentim 11-01-1826 63
194 Grietje Pieters Pieters 28-01-1826 29
195 Willem Hendriks Bos 08-03-1826 37
196 Klaas Tiemans 23-04-1826 38
197 Frederica  Brens 19-08-1826 32
198 Harmen Oeges Hoekstra 06-09-1826 32
199 Bauke Freerks Steenstra/Stienstra 10-09-1826 32
200 Johannes Mutzer 11-09-1826 36
201 Gradus Binsbergen van 14-09-1826 56
202 Steven Rozeboom 20-09-1826 31
203 Frederika  Keslaar 22-09-1826 30
204 Jan Wolbers 23-09-1826 71
205 Dirk Jan Reimers 28-09-1826 19
206 Guillaume Herck van 29-09-1826 29
207 Hendrik Wybrens Heide van der 15-10-1826 67
208 Jacob Willem Valk 15-10-1826 50
209 Pieter Jacobs  Pieleman 29-10-1826 19
210 Leendert Velden van d3er 30-10-1826 37
211 Hendrik Jans Bakker 15-12-1826 31
212 Jurjen Peils/Pijls Dijkstra 20-01-1827 60
213 Dirk Haije 21-01-1827 50
214 Bernhard Wilhelm  Smick 22-01-1827 44
215 Willem Arends  Kieviet 22-01-1827 46
216 Hnedrika Willemse 03-02-1827 53
217 Carel Friedrich Freve 08-02-1827 54
218 Jochum Peters Elzinga 17-02-1827 27
219 Margaretha Hanau 20-02-1827 41
220 Abraham Yzaaks Kalf 01-03-1827 43
221 Klaas Klasen Ram 21-04-1827 21
222 Hylke Pieters Tamsma 30-04-1827 38
223 Albertje Reints Sweringa 29-05-1827 27
224 Lodewijk  Willems 16-06-1827 36
225 Cornelis Harms Stek 27-06-1827 24
226 Petronella Dam van 30-06-1827 62
227 Hermanus Stokkers 03-07-1827 20
228 Jan Hendrik Coenraad Kloeke 24-08-1827 28
229 Jan Dam van 02-09-1827 32
230 Arnoldeus Berends Bergsma 05-09-1827 33
231 Pieter Jansen 12-09-1827 24
232 Marchjen Christiaans Bijdag 19-09-1827 18
233 Hendrika Roelofs 22-09-1827 67
234 Fredrik Antonie Streng 02-10-1827 34
235 Klaasje Arends 09-10-1827 45
236 Maaike Ijsbrands Vries de 21-10-1827 27
237 Caronia Nosboom 25-10-1827 21
238 Jakob Fokkes Vogelzang 25-10-1827 50
239 Ellechien Jansen 25-10-1827 32
240 Dirk Redmers 30-10-1827 32
241 Jan Overhorst 06-11-1827 44
242 Dirk Willems Mondriaan 12-11-1827 28
243 Cornelis Fransen 12-11-1827 41
244 Teije Salverda 16-11-1827 51
245 Etje Harms Moorlag 03-12-1827 42
246 Willem Coertes 03-12-1827 43
247 Lodewijk Wezeman 22-12-1827 59
248 Cornelia Philippus 22-12-1827 50
249 Nanne Heikens 30-12-1827 36
250 Christoffel  Bruin de 01-01-1828 47
251 Carolina  Eijffers 04-01-1828 37
252 Aleda Du Bois 11-01-1828 28
253 Johanna Roessink 17-01-1828 21
254 Jelle Durks Stellingwerf 02-02-1828 41
255 Rein Cornelis  Walstra 05-02-1828 50
256 Jacob Hendriks Müller 18-02-1828 41
257 Gerard Dutten 23-02-1828 60
258 Jan Jans Hooijer 25-02-1828 24
259 Grietje Dirks  Neu 26-02-1828 30
260 Mozes Jochums Velde van der 27-02-1828 50
261 Elle Thunis Pieter Zweed 11-03-1828 20
262 Hendrik Jochems Veenema 23-03-1828 48
263 Jan  Bosman 30-03-1828 48
264 Willem Bakkum van 19-04-1828 30
265 Hendrik Oudstein 25-04-1828 48
266 Jan Romkes Vries de 04-05-1828 18
267 Jan Klaas  Thalen 26-05-1828 49
268 Pieter Jans Mekkes 11-06-1828 32
269 Annigje Pieters  Jacobs 12-07-1828 28
270 Ymkje Jans  Vliegendehond 15-07-1828 48
271 Kornelis  Teunissen 18-07-1828 42
272 Meike  Utekovie 25-07-1828 56
273 Geeske Kaaszes Bruinsma 26-07-1828 33
274 Hendrik Jans Wieringa 12-09-1828 25
275 Gosseling Lieuwes Ferwerda 14-09-1828 53
276 Fredrik Meijer 17-09-1828 40
277 Kornelis Heinen 20-09-1828 53
278 Roelof Jans  Westerhof 04-11-1828 21
279 Engeltje Wageningen van 16-11-1828 25
280 Fietje Romkes Vries de 30-11-1828 19
281 Trijntje Vries de 30-01-1829 42
282 Worp Worps Post 10-03-1829 29
283 Cornelis Geerts Ploeg van der 19-03-1829 26
284 Hermanus Oortman 12-04-1829 50
285 Jan  Glasburg 19-04-1829 50
286 Jan  Wiemerink 30-04-1819 20
287 Gerrit Hendrik Berkelder 04-05-1829 29
288 Gerard Steeding 07-05-1829 61
289 Jan Adriaans Flort 17-05-1829 28
290 Jan Zandman(n) 17-05-1829 25
291 Wybe Ekker 22-05-1829 20
292 Pieter Jans Fokken 09-06-1829 23
293 Geert Dirks Boer de 19-06-1829 22
294 Balster Berends Heidekamp 21-07-1829 22
295 Dirk Johannes Kruijff 14-08-1829 43
296 Hendrik Jochums Wijk van 14-08-1829 20
297 Pieter Lammert Zijp 05-09-1829 20
298 Albertus Braakhuis 30-09-1829 30
299 Henderika  Selissen 17-10-1829 21
300 Egbert Klaassens Musk 06-11-1829 53
301 Jan  Dorrensteijn 13-11-1829 45
302 Bernardus Upping 15-11-1829 24
303 Jan Mulder 17-11-1829 26
304 Paulus Sterkenburg van 19-11-1829 25
305 IJsbrand Jans Blanksma 17-05-1829 24
306 Dedde Annes Kooiker 15-11-1830 37
307 Jan Bolk 01-12-1829 37
308 Gerrit Wouters 03-12-1829 72
309 Hendrik  Dreijer 06-12-1829 56
310 Johannes Volhardt 06-12-1829 37
311 Klaas Johannes Schipper 25-01-1830 52
312 Grietje Meintes Jager de 05-02-1830 49
313 Willem Augustus Haan de 12-02-1830 24
314 Cornelia Roerbach 15-02-1830 50
315 Gerrit Froukes Vries de 25-02-1830 55
316 Hendrik Arends 01-03-1830 53
317 Geertruid Vossebeld 04-03-1830 27
318 Bernard Herman Rhooling 13-03-1830 28
319 Bastiaan Groenendaal 30-03-1830 24
320 Willem Augustus Knieriem 01-04-1830 53
321 Herke Douwes Ulkema 22-04-1830 45
322 Hendrika Hulsen van  23-04-1830 33
323 Joseph Johan Eduard Simeon  Schmeink 05-05-1830 32
324 Friedrich  Steiunmeijer 07-05-1830 35
325 Lieuwe Bielsma 08-05-1830 39
326 Pieter Johannes Scholtes/Scholtus 30-05-1830 39
327 Jan Broekhuizen 25-06-1830 32
328 Pieter Engel Hogewiel 26-06-1830 35
329 Pieter Jippes Jong de 28-07-1830 22
330 Wobbe Jans Beetsma 01-08-1830 53
331 Jan Luitjes Bartholm 07-08-1830 35
332 Pieter Mos 13-08-1830 53
333 Gerrit Morsche ter 06-09-1830 29
334 Wigle Douwes Vries de 01-10-1830 42
335 Auke Hommes Hoitema/Huitema 29-10-1830 24
336 Jan  Floorsen / ten Hope 09-11-1830 35
337 Michiel Sjerks Speelman 14-11-1830 26
338 Eelkje Meer van der 02-12-1830 24
339 Johannes Vogelschaar 07-12-1830 42
340 Harm Hendriks Kuipers 02-01-1831 25
341 Johannes Werf van der 28-02-1831 63
342 Klaas Zwaan 06-03-1831 29
343 Roelofje Lammerts Jongbloed 06-03-1831 25
344 Meindert Lindeman 10-03-1831 39
345 Popke Ennes Holema 16-03-1831 35
346 Hillegien Jans Degenhard 20-03-1831 36
347 Atze Aukes Dam van 23-03-1831 40
348 Jan Albertus Pol van der 31-03-1831 40
349 Jan  Duis 03-04-1831 28
350 Dirk Outhof 14-04-1831 49
351 Douwe Gerrits Boer de 16-04-1831 31
352 Jan Klasens Oosting 21-04-1831 28
353 Ymke Hessels Zwakstra 25-04-1831 42
354 Andries Tijlemans Gans van  13-05-1831 34
355 Grietje Roeles Konterman 14-05-1831 51
356 Johanna Berg van den 15-05-1831 58
357 Tonnis Klasens Raangs 23-05-1831 28
358 Berend Fredrik Wilkens 25-05-1831 29
359 Jan Linden van der 04-06-1831 39
360 Wolter  Harms 09-08-1831 58
361 Jacobus Kraaijermaat 04-09-1831 28
362 Derk Johannes  Smit 22-09-1831 42
363 Karel Kraijenberg ten 05-10-1831 34
364 Christiaan  Rense 05-10-1831 57
365 Jan Harms Jansen Bruins 13-11-1831 31
366 Hans Hendrik Bolt 17-12-1831 52
367 Laurens Beks 04-01-1832 45
368 Jan Aukes Dam van der 09-01-1832 37
369 Jan Hendrik Bult 16-01-1832 35
370 Jan Gerrits Buwalda 22-02-1832 49
371 Peter/Pieter Schreijer 01-03-1832 67
372 Fenje Edzards 05-03-1832 36
373 Derk Hindriks Graalman 15-03-1832 32
374 Heintje Bieman / Wieman 22-03-1832 23
375 Jacob Johannes Steffens / Steppers 23-03-1832 40
376 Jan Aaldriks Haaijer 31-03-1832 35
377 Reinder Renzes Huizinga 03-04-1832 29
378 Dirk Brugman 10-04-1832 26
379 Johannes Soet 11-04-1832 41
380 Jetze Jans  Ploeg 14-04-1832 52
381 Jan Sjoerds Popma 17-04-1832 63
382 Tonnis Tonnis Mulder 22-04-1832 41
383 Albert Johannes Hooisma 21-04-1832 39
384 Cornelis  Carpentier 22-04-1832 22
385 Andries Andries Mulder 15-05-1832 51
386 Arnoldus  Wijnands 24-05-1832 43
387 Dirk  Kruger 15-06-1833 27
388 Jacob / Jaap Ham van den 28-06-1832 35
389 Hendrik Jansen Weerd de 02-07-1832 31
390 Ludolf Tammes Dijksterhuis 14-07-1832 42
391 Matje Wend 16-07-1832 41
392 Jacoba Lingen van 19-07-1832 45
393 Geert Geerts Ebels 22-07-1832 30
394 Jerphaas Brink van den 31-07-1832 37
395 Klaas Lieuwes Dijk van 25-08-1832 26
396 Hendrik  Mesken 01-09-1832 40
397 Steven Ruiter de 29-09-1832 28
398 Derk Egberts Burema 09-10-1832 49
399 Naatje Mulders 17-10-1832 38
400 Jan Bruis 02-11-1832 46
401 Cornelis  Goede de 22-11-1832 21
402 Bernardus Hendrik  Breemker 24-11-1832 40
403 Pieter Lieuwes Croemerus 26-11-1832 25
404 Frederik Nijhuis 26-11-1832 45
405 Willem  Poelhekke 27-11-1832 25
406 Oene Gosses Kort 30-11-1832 30
407 Pieter Ardewijn 30-11-1832 42
408 Greetje Gerbens Wagenaar 11-12-1832 19
409 Sybren Gerrits Meer van der 19-12-1832 45
410 Jan Hendrik Blink 20-01-1833 55
411 Hendrik Harms  Jager 30-01-1833 33
412 Simon Sandbrink 08-02-1833 52
413 Jan Wolters Kreuze 09-02-1833 55
414 Gooitske Annes 11-02-1833 40
415 Charles Francois Deurne van 14-02-1833 30
416 Auke Oepkes Veen van der 16-03-1833 52
417 Jan Pieters Tilboer 17-03-1833 49
418 Mientje Jans Jong de 01-04-1833 29
419 Hendrik  Steegen van / Versteegen 21-04-1833 35
420 Andries Veen van der 25-04-1833 45
421 Gepke Klaassens Rüben 04-05-1833 42
422 Hendrik Doesum van 04-05-1833 32
423 Francois Wautersche 10-05-1833 48
424 Hendrik   Vaes 11-05-1833 23
425 Albert Arnold 16-05-1833 25
426 Bruine Jans Meijer 22-05-1833 74
427 Judikje  Wijdijk 22-05-1833 33
428 Leonardus Grevink 01-06-1833 28
429 Bauke Klazes Brouwer 15-07-1833 43
430 Joseph Hoedt ten 16-07-1833 32
431 Jacob Jans Kuit 25-07-1833 62
432 Jan Wandslever 31-07-1833 22
433 Eilardus Ruiter de 08-08-1833 36
434 Frederik Willem Heinsius 17-08-1833 34
435 Trijntje Lieuwes Ploeg van der 21-08-1833 29
436 Michiel Annes Herder 28-08-1833 48
437 Arend Dijken van 05-09-1833 21
438 Gerrit  Paulus / Peterse 07-09-1833 39
439 Coenraad Westland 08-09-1833 38
440 Pieter Hagemans 11-09-1833 63
441 Johan Georg Schlosser 21-09-1833 54
442 Eildert Derks 26-09-1833 56
443 Johannes Hermanus  Meijer 19-10-1833 29
444 Harmannus Berends Baarmeijer 23-10-1833 20
445 Gerrit  Veer van der 05-11-1833 33
446 Kasper Leffers Janssen 15-11-1833 32
447 Remmelt Jans Cupé 27-11-1833 47
448 Gerrit  Dokkum van 06-12-1833 26
449 Romke Klazes Brug van der 07-12-1833 67
450 Hendrik Broekman 10-12-1833 29
451 Luije Jans Lanting 18-12-1833 20
452 Lammert Lammerts Jonkman 23-12-1833 41
453 Jan Dons 13-01-1834 43
454 Willem Zwakhoven/Schwakhoven 19-01-1834 23
455 Hendrik Eerenst 24-01-1834 31
456 Jan  Reinders / Kromhout 26-01-1834 31
457 Jan  Budden 31-01-1834 21
458 Harmen Veen van  24-02-1834 55
459 Jan  Gerven van 05-03-1834 22
460 Pieter Jelles Sikkes 11-03-1834 31
461 Sjoerd Sybes Meulen van der 01-04-1834 35
462 Arend Augustinus Atzema 01-04-1834 43
463 Jacobus Augustinus 12-04-1834 53
464 Johan König 14-04-1834 32
465 Grietje Willems Vries de 17-04-1834 35
466 Aleida  Korters 22-04-1834 29
467 Hermannus Geert  Benes 30-04-1834 24
468 Reinder Ymes Toutenburg 21-05-1834 32
469 Jan Wybes Wybinga 25-05-1834 46
470 Albert  Bijleveld 03-06-1834 27
471 Poppe Dirks Scholten 09-06-1834 44
472 Albert Jans Wieringa 27-06-1834 62
473 Jan Jaspers 28-06-1834 35
474 Andries Aedes Grasma 20-07-1834 19
475 Antonius Los 14-08-1834 22
476 Hendrik Harms 04-10-1834 40
477 Isaac Simsleven 11-10-1834 24
478 Wybe Roelfs Wilma/Willema 14-11-1834 23
479 Christoffel Schoenmaker 03-12-1834 29
480 Johannes Jans Hang de 05-12-1834 46
481 Klaas Korf 21-12-1834 38
482 Jakob Alberts 05-01-1835 52
483 Hermanus  Vries de 30-01-1835 35
484 Arie Adriaaanse Heuvel van der 18-02-1835 38
485 Jan Jans Mukder 23-02-1835 42
486 Jacob Philippus Weuler 21-04-1835 30
487 Johann Tobias  27-04-1835 41
488 Willem  Ebbinghoff 14-05-1835 26
489 Jan Jans Strobos 27-05-1835 20
490 Reinier Grift van der 05-06-1835 36
491 Hermanus  Riedeman 23-06-1835 37
492 Pierre Louis  Affourtit 04-07-1835 41
493 Aaltje Cornelis Koster 05-09-1835 34
494 Douwe Pieters Knoop van der 29-10-1835 48
495 Dirk Isaac Styruijk 08-11-1835 51
496 Popke Wybes Wagenaar 21-11-1835 62
497 Gerrit Hannionk 02-12-1835 42
498 Frans Pieters  Kuipers 08-12-1835 47
499 Pieter  Lenrock/Cornel 12-12-1835 69
500 Jacobus Mast 27-12-1835 60
501 Hendrik Dirk Sweers 30-01-1836 56
502 Lammert Freerks Wijk van der 20-02-1836 66
503 Klaas Lieuwes Meulen van der 26-04-1836 24
504 Douwe Gerrit Meer van der 02-05-1836 44
505 Thijs Moel de 10-05-1836 36
506 Harmen Gerrits Hulshof 13-05-1836 43
507 Jantien  Bekkering 25-06-1836 23
508 Cornelis Wijman 24-07-1836 39
509 Berend Jans Zaagman 02-08-1836 46
510 Rut Brest 09-08-1836 52
511 Gradus Geurts 17-08-1836 33
512 Hermanus Robijns Kuipers 18-08-1836 35
513 Gerben Tjallings Boer de 20-08-1836 36
514 Jacob Simons Brouwer 20-08-1836 48
515 Jouke Reitzes Korf 22-08-1836 35
516 Anne Jans Hollander 29-08-1836 25
517 Joacobus Rimbertus Schaap 27-09-1836 28
518 Johannes Broekhuizen 01-10-1836 55
519 Pieter Keimpes Reitsma 10-10-1836 42
520 Hendrik Jans Metjes 13-10-1836 46
521 Stephanus Booijs 27-10-1836 58
522 Jacob Willems Bakker 28-10-1836 55
523 Hendrik Tolhuis 12-11-1836 37
524 Johanneske Hendriks Friesmeijer 15-11-1836 44
525 Jantje Geerts  Roseboom 20-01-1837 30
526 Joseph Sander 29-01-1837 35
527 Dedde Eelkes Feenstra 02-02-1837 43
528 Roelf Harms Mulder 10-02-1837 19
529 Friedrich Christian Nordhausen 26-02-1837 45
530 Reinier Heiden van der 01-03-1837 49
531 Tonia Lucht/Lücht 05-03-1837 42
532 Jan Jacobs Mulder 11-03-1837 26
533 Hendrik Willem Kluizenaars 13-04-1837 43
534 Willem Hoederman 24-04-1837 65
535 Jan Heines Venema 29-04-1837 31
536 Hendrik Tjeerd  Nooitgedacht 02-05-1837 48
537 Tjeerd Annes Nijenhuis 12-05-1837 48
538 Bote Sytzes  Kloosterman 22-05-1837 32
539 Aeilt Andries Gastman 27-05-1837 21
540 Pieter Romkes Roepstra 07-06-1837 54
541 Jan  Dekker 17-06-1837 38
542 Pieter Sakes Weijnma 07-07-1837 25
543 Geert Sandbrink 17-07-1837 27
544 Jan Wijchers Smant 07-08-1837 48
545 Willem Smit 15-08-1837 28
546 Sjoek Gerbens Tuma 16-08-1837 39
547 Lambertus  Troost 25-08-1837 42
548 Geert Heinrich Bultman 28-08-1837 42
549 Johannes Haas de 31-08-1837 47
550 Jacobus Jonker 08-09-1837 68
551 Steven Vermeer 12-09-1837 50
552 Johannes Fokkes Hoeksma 23-10-1837 36
553 Gradus Möllink/Meulink 19-11-1837 38
554 Heinrich  Dreckman 29-12-1837 31
555 Willem  Bos 04-01-1838 29
556 Geert Gerards Höberg 06-01-1838 33
557 Luite Smit 07-02-1838 50
558 Jan Jacobs Boer 14-02-1838 35
559 Jan  Dettmer 11-03-1838 41
560 Jan Jans Romp 13-03-1838 21
561 Jan  Blankert 17-03-1838 57
562 Jan Halbes Noordman 20-03-1838 36
563 Theodorus Meijboom 23-03-1838 30
564 Hendrik Herter / Herder 30-03-1843 24
565 Cornelis Vries de 30-03-1838 63
566 Hendrik  Evers 16-04-1838 46
567 Cornelis  Tilburg van 03-05-1838 36
568 Duurt Westra 05-05-1838 26
569 Jan  Nibbelink 02-06-1838 24
570 Hartog Samson Mok 12-06-1838 23
571 Francois Morion 17-06-1838 26
572 Petrus   Veldhuizen van 28-06-1838 34
573 Derk Lammers 23-07-1838 51
574 Gerrit Molles Boon 01-08-1838 38
575 Eelke Dirks Sytsma 20-10-1838 22
576 Lucas Jans Faber 06-11-1838 40
577 Willem  Bos 07-11-1836 25
578 Maarten Giezeman 16-11-1838 38
579 Peter Jan Gulik van 01-12-1838 38
580 Jouke Johannes Hofman 02-12-1838 23
581 Christiaan Respino 10-12-1838 22
582 Heijke Gommels  Heijken 29-12-1838 39
583 Tonnis Alberts Kapinga 01-01-1839 44
584 David Levie  Appel / Tasje 06-01-1839 64
585 Johannes Aalting 19-01-1839 51
586 Evert Prins 26-01-1839 24
587 Jan   Kelderhans 04-02-1839 34
588 Michel  Volkers 29-02-1839 25
589 Hendrik Gerkes Tuin van der 02-03-1839 39
590 Willem  Kok 22-03-1839 42
591 Hendrik  Pardon 01-04-1839 34
592 Arend Koenders Vries de 04-04-1839 31
593 Hendrik Haijes Boer de 27-04-1839 27
594 Jan Siebes Huizinga 16-05-1839 34
595 Douwe Wiebes Zeinstra 17-05-1839 46
596 Christiaan Ochs 20-05-1839 34
597 Douwe Nutters Feenstra 22-05-1839