Documenten "DeBlokhuisPoort"


Documenten gevonden op de zolders van "DeBlokhuisPoort", deze documenten zijn gescand. Dienstkleding, Inschrijfregister, Maatregelen tegen luchtalarm, Medische dienst, Plattegronden van de gevangenis Leeuwarden, Plichtsverzuim van personeel, Uitbreiding Huis van Bewaring, Diverse documenten, Krantenknipsels dreiging sluiting 2002.  


Inrichting van de maand

Inrichting van de maand. Wouter Algra, voorheen huisschilder, werkt als bewaarder al negentien jaar bij het HvB in Leeuwarden. De man die elke werkdag op z'n racefiets de 23 kilometer van en naar z'n huis overbrugt, presenteert zich als de spreekwoordelijk nuchtere Fries. Volgens hem komt dat van pas bij de omgang met de zich steeds meer onafhankelijker opstellende en minder eenvoudig te bejegenen gedetineerden.


Folders

Tijdens de open dagen in het Huis van Bewaring zijn er folders gemaakt van iedere afdeling. Op iedere afdeling was personeel aanwezig die het publiek uitleg gaf en de mensen konden folders meenemen van de afdelingen die men kon bezoeken. Geestelijke Verzorging, De medische dienst, Bevolkingsadministratie BVA, BSD, De beveiliging, De woonunits, Arbeid, Activiteiten, Sport, Bibliotheek, Onderwijs en Huisvlijt. 


Informatiemap gedetineerden

Reeds bij binnenkomst in het Huis van Bewaring "DeBlokhuisPoort" zullen er vele vragen bij u rijzen. Vooral voor degenen die voor het eerst met het 'gevangeniswezen' in aanraking komen. Vele regels en gewoontes zullen vreemd en onduidelijk voor u zijn. De informatie in deze map is bedoeld om veel van de onduidelijkheid weg te nemen. Vragen over het reilen en zeilen in deze inrichting en over uw detentieverloop worden door de informatie beantwoord.


De inspecteur

De inspecteur. Bezocht in januari 1972 het Huis van Bewaring te Leeuwarden. Hij onderzocht de bouwkundige voorzieningen, brandbeveiliging, verlichting, gereedschappen ( januari 1970 ) voor de huisdienst, bewapening en munitie, dienstsleutels, voeding, medische dienst, haarknippen, scheren en reinheid.


Rapporten

De directeur van de inrichting kan op grond van artikel 50 en 51 van de Penitentiaire beginselenwet (hierna: Pbw) disciplinaire straffen opleggen. De directeur kan dit doen als de gedetineerde feiten begaat die onverenigbaar zijn met de orde of de veiligheid in de inrichting of als de feiten onverenigbaar zijn met de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming. 

Het rapport

Download
Periode 1998 - 2005
Rapporten door het personeel geschreven i.v.m. de handhaving van het huishoudelijk reglement binnen het Huis van Bewaring. De gedetineerde die in overtreding was,moest verandwoording afleggen bij de directeur van het Huis van Bewaring te Leeuwarden.
Rapport.pdf
Adobe Acrobat document 36.7 MB

Meldingen

De directeur van de inrichting is belast met het handhaven van de orde en veiligheid in de inrichting. Om deze taak te kunnen uitoefenen, kan de directeur disciplinaire straffen en ordemaatregelen opleggen. Een melding kan door het gevangenispersoneel worden opgesteld en de directeur van het Huis van Bewaring kan daarop maatregelen treffen. 

De melding

Download
Periode 1984 - 2006
Meldingen door het personeel geschreven i.v.m. de handhaving van het huishoudelijk reglement binnen het Huis van Bewaring. De gedetineerde die in overtreding was,moest verandwoording afleggen bij de directeur van het Huis van Bewaring te Leeuwarden.
Melding.pdf
Adobe Acrobat document 15.3 MB

Protesten

Personeel van het Huis van Bewaring Leeuwarden maakt bezwaar tegen de werkomstandigheden. Voorbeelden van protestbrieven gericht aan de directie en andere instanties. De bestreffende namen zijn verwijderd, maar zijn bekend bij de redactie.

Download
Periode 1983 - 2001
Protesten zoals werktijden, inzet personeel, werkdruk, personeelstekort, registratie van allochtonen, nachtdienssterkte en andere besluiten.
Protest.pdf
Adobe Acrobat document 41.0 MB

Aanstelling

Hans van Dasselaar

Op 1 juni 1973 is Hans van Dasselaar in dienstgetreden bij het Koprs Gestichstwacht als gestichtswachter. De opleiding werd genoten in Veenhuizen met als standplaats Amsterdam. Met ingang van 1 maart 1976 als bewaarder in Huis van Bewaring Amsterdam en op 9 mei 1977  te werk gesteld in het Huis van Bewaring Leeuwarden. Hans is op 06-09-2023 overleden. Hans en zijn familie hebben toestemming gegeven om deze documenten te publiseren.


Download
Documenten Hans van Dasselaar
Een aantal documenten van Hans van Dasselaar, van aanstellingsformulieren tot wijzigingsbesluiten.
Aanstelling.pdf
Adobe Acrobat document 31.9 MB

Dienstkleding

Uniformkleding moet door hen aan wie zij is verstrekt in dienst worden gedragen; b. werkkleding, zoals stofjassen, overalls, zuurpakken e.d., welke is verstrekt ter bescherming van de uniformkleding, moet worden gedragen bij het verrichten van de werkzaamheden waarvoor zij is verstrekt.

 

Download
dienstkleding.pdf
Adobe Acrobat document 317.8 KB

Inschrijfregister

In de inschrijvingsregisters treft u vaak prachtige beschrijvingen van de gevangenen aan zoals de kleur van de ogen, de haren en de vorm van de neus. Vooral voor 1886 zijn er ook aparte signalemenstregisters bewaard gebleven.

 

Download
inschrijfregister.pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB

Maatregelen tegen luchtalarm

Maatregelen tijden luchtalarm in de gevangenis te Leeuwarden. Een handboek voor het personeel van de gevangenis.

Download
luchtalarm.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

Medische dienst

Medische dienst van de gevangenis te Leeuwarden. Oude inschrijfboeken en voorwerpen die verwijderd zijn uit lichamen van gevangenen.

Download
medischedienst.pdf
Adobe Acrobat document 273.7 KB

Plattegronden van de gevangenis Leeuwarden

Plattegronden van de gevangenis Leeuwarden. Een verzameling van ingescand materiaal wat gevonden is op de zolders van de gevangenis en in boeken.

Download
plattegronden.pdf
Adobe Acrobat document 3.7 MB

Plichtsverzuim van personeel

Ondergetekende op wacht zijnde van 28/29 Sep 1954 trof bij de controle om 4.30 uur in de cellenvleugel bewaarder A.E.W. in de kiosk aan zittende bij het bureau met de hand onder zijn hoofd te slapen. 

Download
plichtsverzuim.pdf
Adobe Acrobat document 460.1 KB

Uitbreiding Huis van Bewaring

Uitbreiding van Huis van Bewaring. Op de bijgevoegde plattegronden staat aangegeven welke ± 20 stuks cellen teruggewonnen kunnen worden. Deze cellen zijn op dit moment o.a. in gebruik als werkruimten ten behoeve van het personeel.  

Download
uitbreidinghuisvanbewaring.pdf
Adobe Acrobat document 420.2 KB

Diverse documenten

Diverse documenten die gevonden zijn op de zolders. Formulieren ten behoeve van de gevangenen en personeel, gevangenisgeld "de bekende straf -gevangenis gulden" , en vele andere bijzonderheden. 

Download
diversen.pdf
Adobe Acrobat document 2.1 MB

Krantenknipsels dreiging sluiting 2002

Krantenknipsels dreiging sluiting 2002.De oude schoenen zitten nog prima "DeBlokhuisPoort" telt 158 cellen honderd medewerkers. Het personeel van "DeBlokhuisPoort" in Leeuwarden heeft zich nog niet neergelegd bij de voorgenomen sluiting van het huis van bewaring

Download
krantenknipsels.pdf
Adobe Acrobat document 775.8 KB

Heeft u nog documenten over de Strafgevangenis en Huis van Bewaring dan kunnen wij die eventueel plaatsen. Neem dan contact op met de Webmaster.