Steun Stichting Blokhuispoort


Om Stichting- Museum Blokhuispoort tot een succes te maken, hebben wij de betrokkenheid en bijdragen van particuliere en zakelijke vrienden hard nodig. Overheidssubsidies zijn niet meer vanzelfsprekend.  "DeBlokhuisPoort" is een van de mooiste gevangenissen.

 

Voelt u zich verbonden met "DeBlokhuisPoort" en u vindt dat de geschiedenis moet worden doorvertelt? Steun ons met een kleine bijdrage en wij zijn u erg dankbaar. Wij ontvangen geen overheid- gemeentesubsidie.

 

Stichting- Museum Blokhuispoort nodigt u hierbij uit om een donatie te geven. Met uw bijdrage kunnen wij het verhaal van "DeBlokhuisPoort"  blijven vertellen. Met prachtige exposities en activiteiten, maar ook aankopen doen voor de collecties en restauraties uitvoeren. 

 

Wij beheren en voorzien de volgende websites van informatie:

Zakelijke donaties Stichting Blokhuispoort

Met de financiële bijdragen van de Zakelijke donateur kunnen wij aankopen doen, nieuwe tentoonstellingen initiëren en restauraties van onze collectie uitvoeren.  Onze Zakelijke donateurs profiteren ook mee van ons zakelijke netwerk. 

Interesse? Zakelijke donaties kunt u contact opnemen per E-mail info@blokhuispoort.nl

Schenkingen Stichting Blokhuispoort

Uw schenking aan Stichting Blokhuispoort maakt een belangrijk verschil. Graag maken wij gebruik van uw steun voor aankopen, restauratie of speciale projecten. Hieronder vindt u informatie over diverse vormen van financiële steun en belastingopties.

 

Eenmalige schenking

Het bedrag dat u wilt schenken kunt u overmaken naar NL78RABO0151896577 op naam van Stichting Blokhuispoort. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 52%. Is uw schenking minimaal 1% en max. 10% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60), dan is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar.

 

Periodieke schenking

Uw belastingvoordeel is het grootst wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking krijgt dan de vorm van een lijfrente die wordt vastgelegd in een notariële akte. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Nalaten

Via een testament kunt u een schenking nalaten aan Stichting Blokhuispoort. Ook bestaat de optie om Museum Blokhuispoort tot erfgenaam te benoemen. U kunt zelf aangeven welk percentage van uw nalatenschap u aan het museum wilt geven, dit wordt dan vastgelegd in uw testament. Wanneer u een vooraf vastgesteld bedrag wilt doneren, kunt u Stichting Blokhuispoort een legaat toewijzen. De Stichting is vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht, waardoor u er zeker van bent dat uw gift daar terecht komt waar u wilt.

 

Fonds op naam

Misschien heeft u een speciale band met een voorwerp of activiteit van Stichting Blokhuispoort. U kunt dan d.m.v. een fonds op naam uw speciale keuze financieel steunen. Een fonds op naam is een eenmalige of periodieke schenking met een gerichte opdracht, die uiteraard binnen de doelstellingen van het museum valt.

 

Schenkingen in natura

Schenkingen in termijnen van lijfrente kunnen in geld maar ook in natura worden gedaan. Stel u bent in het bezit van een bijzonder object (bijv. schilderij, textiel, zilver) en wilt dat schenken. Indien het museum dit object van belang acht voor de collectie, wordt het object getaxeerd en over een periode van 5 jaar aan het museum geschonken. De schenker heeft gedurende deze periode jaarlijks een aftrekpost van 1/5 van de getaxeerde waarde. Schenkingen in natura gaan rechtstreeks naar Museum Blokhuispoort. Ook bij het schenken van objecten kan gebruik worden gemaakt van de z.g. multiplier (zie ook onder het kopje Geefwet). Deze wordt toegepast op de getaxeerde waarde van het object. De verhoging van 25% wordt ook hier toegepast over maximaal € 5.000.  Meer weten over schenken en nalaten? info@blokhuispoort.nl

Aanvraag informatie donaties Stichting Blokhuispoort

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.