Herbestemming DeBlokhuisPoort


De Blokhuispoort is in 2008 leeg komen te staan. Een goede herbestemming vinden is een ontdekkingstocht en duurt wel een paar jaar. Daarom is er tijdelijke ontheffing van het vigerende bestemmingsplan gegeven zodat het gebouw opengesteld kon worden voor het publiek, en het gebouw de kans krijgt om iets aan de stad toe te voegen. Formeel is de voormalige penitentiaire inrichting in gebruik voor culturele activiteiten tot eind 2013. 

Download
Nummer06_binnenwerk_lores.pdf
Adobe Acrobat document 5.3 MB


Herbestemming "DeBlokhuisPoort"

0 MAART 2012 Herbestemming Blokhuispoort: samenstel van gebruiksvormen

De Blokhuispoort in Leeuwarden is een bijzonder monument op een locatie waarvan de geschiedenis terug gaat tot in de 15e eeuw. Het was vroeger in gebruik als gevangenis. Voor het complex wordt nu een nieuwe bestemming gezocht. Voordat het pand te koop wordt aangeboden hebben het Rijk en de gemeente Leeuwarden de markt geconsulteerd over de mogelijkheden voor herontwikkeling.

 

De marktconsultatie

Ten behoeve van de marktconsultatie is een ‘ambitiedocument’ ontwikkeld waarin de kaders voor herontwikkeling zijn opgenomen. De toetsing van de haalbaarheid van deze kaders was het belangrijkste onderwerp van de marktconsultatie. De consultatie was primair gericht op marktpartijen die professioneel actief zijn in de vastgoedbranche en die mogelijkheden zien om het monumentale complex te herontwikkelen en vervolgens commercieel t e beheren. Dit zijn partijen die mogelijk interesse hebben om (een deel van) het complex te verwerven en te herontwikkelen en de intentie hebben om ook aan het vervolg van de verkoopprocedure deel te nemen.

 

Resultaten van de marktconsultatie

De marktconsultatie is inmiddels afgerond. Op basis van de ingezonden reacties blijkt dat de meeste partijen kiezen voor een samenstel van verschillende gebruiksvormen, waardoor het complex functioneel een belangrijke rol voor de stad blijft vervullen. Partijen erkennen de bijzondere kwaliteiten van het complex en willen daarvan zoveel mogelijk gebruikmaken. Belangrijke aandachtspunten bij de komende herontwikkeling zijn de oplossing van de parkeerbehoefte van de nieuwe functie en de medewerking van de gemeente aan de bestemmingsplanwijziging.

 

Vervolgtraject

In de eerste helft van dit jaar besluiten het Rijk en de gemeente hoe het proces voor de herontwikkeling verder vorm zal worden gegeven. De resultaten van de marktconsultatie worden daarbij nadrukkelijk betrokken. erfgoedstem.nl