Geestelijke verzorging


Dienst Geestelijke Verzorging

De Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) van de Dienst Justitiële Inrichtingen geeft invulling aan het wettelijke recht van alle mensen die justitieel zijn ingesloten om hun godsdienst en levensbeschouwing, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven.

De Geestelijke verzorging voor verheldering, bezinning, om jezelf te kunnen zijn. Geestelijke verzorging is er voor iedereen. Mensen hebben een ander nodig, om te vertrouwen, te praten en hun hart te luchten. De pastor, de dominee en de humanist zijn er in deze inrichting om te steunen en om van dienst te zijn bij vragen en problemen die de gedetineerden bezighouden.  Alles wat er besproken wordt blijft "onder vier ogen". Een geestelijk verzorger is wettelijk verbonden aan het ambtsgeheim.  Pastor - Humanist - Dominee. 


Kerkzaal

Kerkzaal Huis van Bewaring Leeuwarden
Kerkzaal Blokhuispoort
Kerkzaal Blokhuispoort

Nieuwe kerkzaal

Kerkzaal Blokhuispoort
Kerkzaal Blokhuispoort

Dominee Klein Onstenk
Kerk De Blokhuispoort

Collectie Museum Blokhuispoort


Brieven van gedetineerden


Download
Overdenkingen gdetineerden geestelijke v
Adobe Acrobat document 4.3 MB