Verhalen inmates


Johannes Geerts Pool

In de nacht van 7 op 8 mei 1845 is Johannes samen met nog wat andere smokkelaars bezig met een 'klus'. Johannes en de andere worden in de boeien geslagen. Johannes wordt eerst vervoerd naar de gevangenis in Groningen en vervolgens naar het huis van opsluiting en tuchtiging  te Leeuwarden.


Hendrik Eelzes

Verbannen uit Friesland. Op zondagavond 4 september 1768 bezocht Hendrik Eelzes (HE) Jelle Johannes, die in De Valom woonde. Hij vroeg of iemand Harm Jans (oud 55 jaar), meester linnenwever uit De Valom wilde ophalen. Die had namelijk al eerder laten weten dat hij interesse had voor haver die HE te koop had. Verder waren er in huis aanwezig Lieupke Fokes, een boerenarbeider van 32 jaar uit De Valom en ook Fokeltje Joukes. 


Roelof Storm

Van het dagboek van Storm zijn slechts enkele fragmenten overgebleven. Deze maken deel uit van de handschriftencollectie van het Friesch Genootschap (tegenwoordig in het Ryksargyf). Afschriften ervan worden eveneens bewaard in het familiearchief Storm en de ’afschriftencollectie Eekhoff’. Voor deze ‘bronnenuitgave’ is gebruik gemaakt van het door Eekhoff (in 1854) vervaardigde afschrift, dat door W. Dolk in 1961 werd gecollationeerd aan de hand van het origineel. 


Lammert Feijes

Op 14 juli 1724 werd Lammert overgezonden naar Leeuwarden, vergezeld van de papieren, die zijn nieuwe misdaad onthulden. Uit deze informaties blijkt dat Lammert dienstknecht was bij Jan Minnerts in Bakkeveen. Hij had een diefstal gepleegd, de buit was zeer gering, maar de manier waarop was "zeer kwaadaardig".


Maryke Meyers en Antje Gerryts

 Liefde voor vrijheid. Zonder liefde geen vrijheid en zonder vrijheid geen liefde. Hoe groot is dat verlangen naar die vrijheid en onvoorwaardelijke liefde? Wat gaan we daarvoor doen, wat zullen we laten en wie of wat zijn wij ten diepste. Alles had het criminele duo er voor over om weer vrij te kunnen rondlopen.