Gevangenisleven en reclassering 1925

gevangenisleven en reclassering

Film in opdracht van de R.K. Reclasseeringsvereeniging over de dagelijkse gang van zaken in de gevangenis aan de Amstelveenseweg te Amsterdam anno 1925. Makers - Mullens, W. - (camera)  Productie Haghe film (producent)


Gevangenisleven en reclasseering (deel 1)

RK Reclasseringsvereeniging (Haghe Film), 1925

In de eerste akte: -het leven en werken in de gevangenis.


Gevangenisleven en reclasseering (deel 2)

RK Reclasseringsvereeniging (Haghe Film), 1925
Tweede akte van een film over de gang van zaken in de gevangenis aan de Amstelveenseweg te Amsterdam anno 1925. In dit deel de gevangenisbibliotheek, ziekencel, boekbinden, weven, textielreparatie en het verzendmagazijn.


Gevangenisleven en reclasseering (deel 3)

RK Reclasseringsvereeniging (Haghe Film), 1925

Derde akte van een film over de gang van zaken in de gevangenis anno 1925. 
In deze akte:
- een kerkdienst in de gevangenis

- celbezoek door aalmoezenier

- de reclasseringsambtenaar aan het werk

- ontslag uit de gevangenis

- opnamen van de kruisgevangenis Amstelveenseweg te Amsterdam en de Koepelgevangenis te Breda