Gevangen in Friesland


De geschiedenis van het gevangeniswezen in Friesland

Op 20 oktober 1810 gaf de Franse minister van binnenlandse zaken het "Arrêté sur l'organisation des prions" uit. Het was een eerste, niet altijd even geslaagde, poging om het gevangeniswezen - voordien in ieder gewest afzonderlijk georganiseerd - door het invoeren van uniforme regels te verbeteren. 

 

Stichting Blokhuispoort onderzoekt en promoot de geschiedenis over het gevangeniswezen in Friesland. Via de website www.gevangeninfriesland.nl dragen wij dat uit, maar ook tijdens exposities en lezingen.

Gevangen in Friesland