Directeur  A.B.R. Jansen


Directeur  A.B.R. Jansen

A.B.R. Jansen. Hij had in de moeilijke oorlogsjaren de kastanjes uit het vuur mogen halen en werd zelfs gearresteerd; hij verbleef geruime tijd in het concentratiekamp Amersfoort en keerde werkelijk uitgemergeld terug. Zijn vrouw en dochter woonden in de directeurswoning aan het Blokhuisplein. De stuwende kracht hierbij was ongetwijfeld de directeur Abraham Jansen.

 

Zijn contacten met de Rijksgebouwendienst Leeuwarden hadden o.m. het volgende resultaat. Het alkovengebouw werd ontdaan van alle slaapkooien. De medische dienst op de 2e etage werd vernieuwd. Op het gebouw werd een 3e etage gebouw. Waar nu o.a. het P.O.V. lokaal is gevestigd, kwamen zodoende een aantal werkzalen: 2 kleermakerijen, een boekbinderij, een lakensnijderij, een bibliotheek, een zadelmakerij en nog wat kleine vertrekken. Voort werden twee nieuwe werkzalen gebouwd tussen de 1e en 2e poort, n.l. een smederij (naast de B vleugel, waar de half cirkelvormige luchtkooi groep werd afgebroken) en een houtbedrijf (naast de alkovengang).

 

De financiering van een en ander was een aangelegenheid van de Rijksgebouwendienst, maar de inrichting der werkzalen moest de gevangenis betalen. Vooral de smederij, troetelkind van de heer Jansen, die er zelf uit het dienstvak arbeid afkomstig was, vergde kapitalen. Overigens was het meeste tweedehands, want in die naoorlogse jaren was er nauwelijks iets nieuws te koop.

 


Loopbaan Directeur A.B.R Jansen

Mijn loopbaan en lotgevallen bij het gevangeniswezen vanaf 1919 t/m 1945.

16 maart 1919 trad ik bij het gevangeniswezen te Groningen in dienst. Toen ik voor het eerst met het gebouw en de geest kennis maakte, dacht ik, wat ben je begonnen, de school licht en vrolijk, de gevangenis somber en naargeestig. En toch dacht ik in den beginne, beide instituten om de mensheid op een hoger plan te brengen. Voor de gevangenis bleek dat indertijd een leugen te zijn.


Meidagen van 1940 Strafgevangenis Rotterdam

Directeur A.B.R Jansen kwam uit Rotterdam, alwaar hij als directeur van de gevangenis aan de Noordsingel. Hij had in de moeilijke oorlogsjaren de kastanjes uit het vuur mogen halen en werd zelfs gearresteerd; hij verbleef geruime tijd in het concentratiekamp Amersfoort en keerde werkelijk uitgemergeld terug. Na de oorlog was hij de stuwende kracht van de grote verandering. Directeur A.B.R Jansen was een bewogen man en oud-directeur H. Born heeft veel over heb geschreven. 


Verhandelingen 1948

VERHANDELING over de Bijzondere Strafgevangenis te LEEUWARDEN. October 1948  Het "OUDE BLOKKUIS" te Leeuwarden, waaruit in de loop der eeuwen het " TUCHT- EN WERKHUIS" van de Provincie Vriesland ontstond, vervolgens "'s LANDS HUIS VAN OPSLUITING EN TUCHTIGING" en tenslotte de "BIJZONDERE STRAFGEVANGENIS VOOR MANNEN", heeft een geschiedenis, welke voor zover wij hebben kunnen uitvorsen, reikt tot de 15de eeuw. In die eeuw regeerde over deze gewesten, welke door twist en tweedracht verdeeld werden, de "Duitse Keizer" Maximiliaan van Oostenrijk.


Archief documenten A.B.R. Jansen

Vanuit een privé archief van A.B.R. Jansen hebben wij de belangrijkste documenten gescand die betrekking hebben op de Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden. Het privé archief komt van de kleinzoon van oud directeur A.B.R Jansen, Bauke Mulder. De schijnwerper was een wekelijks mededelingenblad ten behoeve van de gedetineerden in de Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden. Brieven van gevangenen aan de directeur. 


Hulp in de huishouding

Op 14-jarige leeftijd komt Annie Nieuwland aan het werk in de huishouding voor dhr. Noordhoff, directeur van de Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden. Hij wordt, na eervol ontslag in 1942, opgevolgd door dhr. A.B.R. Jansen waar ze een aantal jaren voor blijft werken.  Familiedag Jansen

De kleinkinderen van A.B.R Jansen zijn op 01-09-2018 op bezoek geweest in DeBlokhuisPoort. Na koffie en gebak is er een aangepast presentatie vertoont over de geschiedenis van de Bijzondere Strafgevangenis waar "opa" Jansen directeur was. Ontroerende verhalen werden gedeeld en een bezoek aan de werkkamer van A.B.R Jansen werd bezocht. Op de stoel gezeten waar "opa" zijn tijd doorbracht als directeur van de Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden. Bijzonder document kwam tevoorschijn, een jubileumboekje gemaakt door personeel van de gevangenis.
 klik hier voor het document.

Een E-book (pdf) speciaal gemaakt voor de kleinkinderen van Abraham Jansen.
Zijn loopbaan en belevenissen in de Nederlandse gevangenissen. Een boek met 216 bladzijden.

Nieuwste versie 18-09-2018 (Jaap Jansen aangepast naar Peter Jansen)

 

Download
Abraham Jansen
E-book over Abraham Jansen en de Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden
Directeur Jansen Strafgevangenis.pdf
Adobe Acrobat document 23.7 MB

In januari 2024 kwam er een bericht van de achterkleindochter van A.B.R. Jansen;

 

"Uit een erfenis heb ik originele foto's van de Blokhuispoort. Het betreft een rapportage die de panorama in de jaren 50 heeft gemaakt over het dagelijks leven in de gevangenis."   

 

Een week later zat ze bij ons om de tafel met haar man en schoonouders. Een verrassend weerzien van het  gezin Mulder ( foto rechts midden voor ). Na het doornemen van de  verrassende collectie konden ze dit keer meegenomen worden naar het voormalig woonhuis van directeur Janssen. 

De originele foto's  ( 75 in totaal ) zijn aan de Stichting Blokhuispoort geschonken. Een compilatie zie boven.