Medischedienst

Medischedienst Blokhuispoort

Op de medischedienst werken een arts, verpleegkundigen en een apothekersassistente. De medische dienst is aanwezig van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Buiten de kantooruren is er altijd een dienstdoende arts, die oproepbaar is. Nieuwe gedetineerden worden altijd gezien door de arts, in een zo geheten inkomstenspreekuur, waarbij ook een verpleegkundige aanwezig is. De arts schat de gezondheidstoestand van de gedetineerde in en bekijkt de eventuele medicatie waarmee hij binnenkomt. Tevens wordt gekeken of de gedetineerde in de inrichting deel kan nemen aan de arbeid.

De verpleegkundige houdt een verpleegkundige intake. Hierbij wordt de bloeddruk en de pols gemeten en krijgt de verpleegkundige een algemene indruk van de gedetineerde. Ook wordt gevraagd wanneer de gedetineerde voor het laatst gecontroleerd is op tuberculose, zo nodig wordt dit opnieuw afgesproken. Iedere woensdag komt op het terrein van De Blokhuispoort een bus van de GGD om röntgenfoto’s te maken. De gedetineerde kan zich opgeven voor het spreekuur van de arts door een briefje op de vleugel in te vullen. Drie maal per week wordt er spreekuur gehouden, waarbij ook een verpleegkundige aanwezig is. Bij problemen kan een gedetineerde voor een consult naar het ziekenhuis, uiteraard onder begeleiding. Wanneer een opname noodzakelijk wordt geacht dan zal de gedetineerde ingestuurd worden naar het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. De arts kan doorverwijzen naar de fysiotherapeut welke 1 ochtend in de week aanwezig is. De gedetineerde kan zich middels een zo geheten spreekbriefje opgeven voor de tandarts, deze heeft 1 ochtend in de week spreekuur. Voor gedetineerden met psychische en/of psychiatrische problemen is er 1 maal in de week een Psycho Medisch Overleg. Hier zijn bij aanwezig: de arts, de psychiater, de psycholoog en de verpleegkundigen. 


Verpleegkundige

In 1989 kwam ik als verpleegkundige op de medische dienst van "DeBlokhuisPoort". Een voor mij totaal vreemde wereld, maar waar ik met veel plezier op terug kijk, een periode wat mij als mens verrijkt heeft mede dankzij het samenhorigheidsgevoel van het personeel en zeker ook door haar" inwoners".


Interbellum

Interbellum. Een interbellum is een periode tussen twee oorlogen. Het interbellum is de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. In het interbellum blijkt dat de eenzame opsluiting van gevangenen niet het gewenste effect heeft. De criminelen beteren hun leven niet, wanneer ze weer op vrije voeten komen. Een negatief bijeffect is bovendien dat gevangenen zelfmoord plegen of krankzinnig worden in hun cel. 


Mysterieuze ziekte

Mysterieuze ziekte. Beginjaren zeventig kreeg ook het Gevangeniswezen steeds meer met toenemend druggebruik te maken.Chinezen en Surinamers bevochten elkaar in de kleine straten van de warme buurt in Amsterdam, om de macht bij de heroïnehandel en als gevolg daarvan werd ook de bevolking van de gevangenissen steeds internationaler.