Restauratie


Gerard Buising (Restauratieschilder en Fijnschilder) is gevraagd de vijf muurschilderingen te restaureren. Reden daarvoor was dat ze erg beschadigd waren door gaten die erin geboord waren en beschadiging door plakband. Ook was de onderste 30 cm in de kleur van de lambrisering mee geschilderd. Door deze laag voorzichtig te verwijderen kwamen de oude tekeningen weer tevoorschijn. Alle kleuren zijn er handmatig bijgemaakt en de ontbrekende delen er weer opgeschilderd. Alle beschadigingen zijn geretourneerd en vervolgens is er een vernis aangebracht in eiglans. 

Muurschilderingen

De vijf muurschilderingen van links naar rechts: spelen, reizen, bouwen, dans en museum, en natuur.  Deze vijf voorstellingen stellen van oost naar west de “spelen”, “reizen”, “bouwen”, “dans en museum”, en “natuur” voor. De schilderijen meten 225x140 cm en zijn geschilderd op pleisterwerk.

Na bewerking

De restauratie van de vijf muurschilderingen door Gerard Buising

Muurschilderingen

Bouwdeel A

Bouwdeel A
Bouwdeel A

Het bouwdeel A is de oudste vleugel van het gevangeniscomplex omstreeks 1822 als onderdeel van een drievleugelige uitbreiding van het voormalige Huis van Opsluiting en Tuchtiging gebouwd. De nieuwe recreatiezaal was het gevolg van de verbouwing uit 1959. De noordwand van deze ruimte is geheel voorzien van acht blinde vensters. In vijf blindvensters zijn schilderijen aangebracht.