Links

Links DeBlokhuisPoort

Backlinks zijn de links naar onze website, dus verwijzingen op andere sites naar onze website. Dit noemen ze ook wel een linkruil. Wilt u een linkruil doen dan kunt u dat aanvragen en wij beoordelen de link of het een meerwaarde is voor onze website en onze bezoekers.


Gevangen in glas
Korps gestichtswacht

Backlink aanvraag

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Historische Verenigingen Friesland

Bijdrage "Gevangen in Friesland"

Verenigingen die een bijdrage hebben geleverd aan deze website "Gevangen in Friesland", vermelden wij op deze pagina. Friesland heeft een rijke historie en wij promoten dit via deze Online Expositie. 

 

Werkgroep Oud-Heerenveen

De stichting Werkgroep Oud-Heerenveen is een voortzetting van de werkgroep Oud-Heerenveen die tot 2012 deel uitmaakte van de Vrienden van het Museum Heerenveen. Aangezien de werkgroep haar taakstelling in een breder perspectief wilde plaatsen, werd de behoefte gevoeld zich los te maken van de Vrienden en zelfstandig verder te gaan, ook met het oog op mogelijke tegenstrijdige belangen. Als rechtsvorm werd het stichtingsmodel gekozen. Het bestuur laat zich bijstaan en adviseren door een Raad van Advies.  www.werkgroepoudheerenveen.nl 

 

Historische Vereniging Appelscha

De doelstelling is: het bevorderen van het vastleggen van de historie van Appelscha in de breedste zin van het woord. De Historische Vereniging Appelscha e.o. is ondergebracht in een vereniging. Deze noemt zich kortweg HVA. De HVA is opgericht in april 2001 en telt ruim 900 leden. De vereniging is in het bezit van een eigen gebouw, waar activiteiten kunnen worden gehouden en dat tevens is ingericht als een soort museum.  Historische Vereniging Appelscha 

 

Historische Vereniging Noordoost-Friesland

Welkom op de officiële website van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. De site biedt u de meest uitgebreide en relevante verzameling van indexen, nieuws, foto’s, video’s, verhalen, boeken en links over genealogie en historie van de regio Noordoost Friesland. De Vereniging richt zich op het doen van archiefonderzoek naar (familie-)geschiedenis in de omgeving van Dokkum en de Dongeradelen (Noordoost Friesland). Omliggende gemeenten als Dantumadeel, Achtkarspelen, Kollumerland, Schiermonnikoog, Ameland en Ferwerderadeel hebben ook onze aandacht, evenals het Groninger Westerkwartier. 

 www.hvnf.nl  Documenten Kriminaliteit 

 

Minnertsga vroeger

Hier vindt u informatie over het dorp Minnertsga en de vroegere dorpsbewoners. De website is een initiatief van oud-Minnertsgaaster en amateur dorpshistoricus Gerrit Bouma. Hij doet al tientallen jaren onderzoek naar de geschiedenis van het dorp en de bewoners met hun onderlinge familiebanden. De collectie is een prachtige weergave van de veranderingen van het dorpsbeeld. Minnertsga vroeger 

 

Plaatselijk Belang Buitenpost

Als Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost is ze actief in verschillende rollen. Bij de beschrijving van deze rollen is het belangrijk om zowel te beschrijven wat ze wel als wat ze niet wil doen. PBB is geen manus-van-alles voor alles wat er aan kwesties in ons dorp speelt. Het is voor PBB ook niet mogelijk om beslissingen te nemen voor en de mening te vertegenwoordigen van het hele dorp - daarin zou ze tekortschieten vanwege of in conflict komen door de verschillende individuele belangen.

Plaatselijk Belang Buitenpost 

 

Stichting Bolswards Historie

Stichting Bolswards Historie (SBH) is opgericht op 28 augustus 1952. De SBH wordt bestuurd door het Stichtingsbestuur bestaande uit zeven personen en vergadert in principe elke maand in de voormalige ontvangstkamer van het Elgersmahuis, onderdeel van voormalig Huize Martinus, aan de Grote Dijlakker. Het voornaamste doel van SBH was in 1952 het opzetten van een Oudheidskamer in het Stadhuis van Bolsward. Stichting Bolswards Historie

 

Vereniging Historisch Sneek

Vereniging Historisch Sneek en omgeving. De Vereniging Historisch Sneek e.o. (VHS) is van start gegaan in 1997, maar officieel is de vereniging opgericht op 1 september 1998. Momenteel (okt. 2011) zijn er 925 leden. De vereniging is gehuisvest in het souterrain van de Openbare Bibliotheek aan de Wijde Noorderhorne te Sneek. Van daaruit worden verschillende activiteiten ontplooid. De belangrijke activiteit van de VHS is het inventariseren, bijhouden en ontsluiten van historische gegevens over Sneek en omgeving. Als VHS richten wij ons daarbij op een breed publiek. We organiseren lezingen, geven het verenigingsblad “De Waag” uit en beheren een website. Deze activiteiten willen wij in de komende jaren verbeteren en uitbreiden. Vereniging Historisch Sneek 

 

Vereniging Oud Harlingen

De Vereniging Oud Harlingen streeft haar doel op een andere wijze na. Zo houdt ze nauwlettend alle voorgenomen bouwactiviteiten en voornemens tot sloop binnen de gemeente in het oog en probeert ze daar eventueel verandering in aan te brengen, desnoods door er een bezwaarschrift tegen in te dienen. Ook in voorlichtende zin heeft de Vereniging zich een taak gesteld. Daartoe organiseert zij onder andere tweemaal per jaar een ledenbijeenkomst met interessante lezingen, films of dia vertoningen over haar werkterrein. De Vereniging "Oud Harlingen" 

 

Vereniging Warkums Erfskip

Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip. Museum "Warkums Erfskip" toont u de historie van de stad Workum e.o. Het wordt beheerd door de Oudheidkundige Vereniging "Warkums Erfskip", opgericht op 27 december 1951. Het doel van deze vereniging is het in stand houden van een verzameling van voorwerpen en bescheiden in de meest uitgebreide zin, betrekking hebbende op de geschiedenis en tegenwoordige staat van Workum en omstreken, en het bestuderen van die geschiedenis.

Vereniging Warkums Erfskip 


Wanneer uw vereniging- stichting ook bezighoud met de geschiedenis over het opsluiten van mensen in Friesland, dan kunt u zich aanmelden. Wij plaatsen uw vereniging- stichting en website op deze pagina.