Survival Team Blokhuispoort


Survival Team Blokhuispoort. De boys van "De Blokhuispoort", survival in de Hooge Veenen Belgische Ardennen. Survivaltraining door Johannes Langohr.

De belevenissen van de boys van "De Blokhuispoort"

De boys van de Blokhuispoort waren al vanaf 1991 te vinden in de wildernis van de ongerepte natuur van de Hooge Veenen in de Belgische Ardennen. Vele spannende avonturen waren er beleefd en hier staan de belevenissen van Survival Team Blokhuispoort uit Leeuwarden. Survival ook wel overlevingstocht, is een ruige tocht door liefst nog ongerepte natuurgebieden. Zo'n tocht komt het best tot zijn recht als de uitvoering op een zo primitief en natuurlijke wijze plaatsvindt, met zeer beperkte hulpmiddelen. Alleen het hoogst noodzakelijke gaat mee. Dit alles geldt echter ook voor een outdoor tocht, alleen deze is minder ruig maar toch grensverleggend. Oud personeel van de Blokhuispoort zocht het ruige gebied op in de Ardennen. Tijdens de uitvoering van dit soort tochten liep je tegen de gekste dingen aan. Zoals bijvoorbeeld bij het bouwen van touwwerk, oriëntering met kaart en kompas, Abseilen, een bivak bouwen en noem maar op. Vele jaren werden wij begeleid door Hans Langohr, survival gids. Hans is zeer kundig en kent de natuur op zijn duimpje. Als survivaltrainer is hij bekend met het omgaan met mensen onder moeilijke omstandigheden. 

 • Allemaal ver weg van thuis, in een vreemde omgeving.
 • Middenin de "ongerepte natuur" met "niets" op zak. 

Survival

Survival ook wel overlevingstocht, is een ruige tocht door liefst nog ongerepte natuurgebieden. Zo'n tocht komt het best tot zijn recht als de uitvoering op een zo primitief en natuurlijke wijze plaatsvindt, met zeer beperkte hulpmiddelen. Alleen het hoogst noodzakelijke gaat mee. Dit alles geldt echter ook voor een outdoor tocht, alleen deze is minder ruig maar toch grensverleggend. Is het een survival of een ontbering weekend? Geen van beide, maar wat is het dan wel? Allereerst een verklaring voor het woord 'outdoor'. Outdoor kan vertaald worden in 'buitenshuis'. De betekenis die aan dit woord gegeven wordt, is: het in de natuur, met gebruikmaking van die natuur, bezig zijn met lichamelijke activiteiten, waarbij de grenzen van het eigen kunnen verkend worden. Veel groepen voelen zich aangetrokken tot dit avontuur. Maar.... niet iedereen realiseert zich wat het allemaal inhoudt. Velen hebben daar wel een idee over, maar het pakt vaak toch anders uit zoals ze gedacht hadden. Een survivaltocht in de huidige sfeer is niet een extreme overlevingstocht, zoals zo velen denken, maar een activiteit met toch enige luxe, die door iedereen kan worden beoefend. En waarvan je nog wat leert ook.
 

Een survivaltocht heeft als activiteit veel positieve punten.

 • U bent buiten lichamelijk bezig.
 • U bent (terug) in de natuur. Klimaat, flora, bodemgesteldheid worden weer ervaren.
 • U bent op elkaar aangewezen en u zult met elkaar naar oplossingen moeten zoeken. Er wordt iets van u gevraagd. Het is een prima vorm van groepswerk. 
 • Het spreekt jong en oud aan.
 • Zelfdiscipline is een voorwaarde voor het slagen van de activiteit. 
 • Deelnemers hebben het idee met een bijzondere activiteit bezig te zijn: dat kan een groeiend zelfvertrouwen tot gevolg hebben. 
 • Het is een activiteit die risico's in zich heeft.
 • Hij is levensecht.
 • U gaat op zoek naar uw eigen grenzen.

De activiteiten die u gaat doen, zijn erop gericht:

 • te ervaren wat er met u gebeurt, als u vermoeid bent.
 • te ervaren hoe u reageert op situaties die moed vragen.
 • te vertrouwen op het materiaal dat u nodig hebt voor de activiteiten.
 • te vertrouwen op de hulp van anderen die u daarbij nodig hebt.
 • te accepteren van elkaar dat u niet kunt wat een ander wel kan en andersom.
 • te zoeken naar gezamenlijke oplossingen voor problemen als vermoeidheid, angst, of de vraag: hoe redden we ons in deze situatie.
 • te ervaren dat u elkaar (letterlijk) nodig hebt om gezamenlijk het doel te bereiken.

Voor velen betekent een survival "nu eens niet praten, maar doen".

Sfeermatig kun u survival vergelijken met het echte ruige werk van vroeger. Je verwant voelen met de vroegere woudlopers in de beginfase van Amerika. Deze activiteit roept dat gevoel op een heel natuurlijke manier op. Tijdens de uitvoering van dit soort tochten loop je tegen de gekste dingen aan. Zoals bijvoorbeeld bij het bouwen van touwwerk, Oriëntering met kaart en kompas, Abseilen, een bivak bouwen en noem maar op. De meeste mensen denken bij de termen survival, overleven of ontbering aan een sfeer van ruigheid, hardheid, mannelijkheid, soms zelfs aan een zekere vorm van militarisme. Als u het voorgaande echter goed gelezen hebt, weet u dat dit zeker in deze weekenden niet de bedoeling is.


Overzicht van de survivaltochten:

1991 - 1993 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001- 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2010 - 2012 

 

Zie ook de videoverslagen