logo BOEI

Nieuwe eigenaar


Verkocht voor 1 euro

De gemeente Leeuwarden neemt "DeBlokhuisPoort" over van het rijk voor het symbolische bedrag van 1 euro. Het voormalige huis van bewaring wordt daarna doorverkocht aan de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed BOEi. De verbouwing kost zo’n 15 miljoen euro en wordt betaald door de provincie (9 miljoen), rijk (4 miljoen) en gemeente Leeuwarden (2 miljoen). BOEi is een non-profit organisatie, die herbestemming van industrieel erfgoed als doelstelling heeft. BOEi is opgericht op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en heeft verschillende invalshoeken: als investeerder, als ontwikkelaar en als adviseur. Ze heeft meerdere ontwikkelingen van cultureel, industrieel en agrarisch erfgoed op haar naam staan.

BOEi - Erfgoed in Ontwikkeling

BOEi is een ondernemende organisatie zonder winstoogmerk en heeft de ambitie een oplossing te vinden voor het maatschappelijke vraagstuk van het leegkomende erfgoed. De motivatie hiervoor begint bij de liefde voor het Nederlandse erfgoed, die BOEi deelt met een groot deel van de Nederlandse bevolking.

 

Missie

De nieuwe missie voor 2022 – 2026 is om onze fascinatie voor betekenisvolle plekken te delen, door het doorgeven van haar verhalen en het voor iedereen beleefbaar maken door er maatschappelijke betekenis aan te geven.  Wilt u weten hoe deze missie zich vertaalt naar de praktijk, dan kunt u verder lezen over de werkwijze van BOEi.