Cultureel bedrijvencentrum

De Blokhuispoort

Bedrijvencentrum

De geschiedenis van het cultureel bedrijvencentrum "DeBlokhuisPoort", dit bedrijvencentrum staat in het centrum van Leeuwarden. Het voormalige huis van bewaring "DeBlokhuisPoort" herbergt creatieve bedrijven. Het woord 'cultuur' wordt ook wel gebruikt om gewoonten aan te duiden; zo kan men spreken van een bedrijfscultuur in een organisatie of een overlegcultuur op een kantoor.  

Nieuwe eigenaar

Met de verhuizing van de penitentiaire inrichting is het rijksmonument "DeBlokhuisPoort" in 2008 leeg komen te staan. Het grote gebouw (circa 16.000 m2) wachtte op een nieuwe bestemming, in oktober 2014 neemt de gemeente Leeuwarden "DeBlokhuisPoort" over van het rijk voor het symbolische bedrag van 1 euro. Het voormalige Huis van Bewaring werd daarna meteen doorverkocht aan Stichting BOEi, Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed.  

De geschiedenis en de toekomst

Een vierdelige serie over "DeBlokhuisPoort" door Heit & Mem Media uitgezonden door GPTV. 


H-vleugel cellenblok

H-vleugel cellenblok
H-vleugel cellenblok